Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), zánětlivé onemocnění vyvolané zejména vdechováním tabákového kouře, je podle Světové zdravotnické organizace jedním z nejpalčivějších témat. Probíhající zánět vede časem k trvalému zúžení průsvitu průdušek – obstrukci a nenávratnému zániku plicní tkáně. CHOPN zhruba v 90 procentech vzniká v souvislosti s aktivním i pasivním kouřením, mezi další rizika vzniku této nemoci patří polutanty ve vzduchu, vystavení prachu či výparům na pracovišti nebo opakované záněty dýchacích cest.

Hlavními příznaky počínající CHOPN je dlouhotrvající kašel – obvykle trvající déle než tři měsíce ve dvou po sobě jdoucích letech a postupně se zhoršující dušnost. Nejdříve při námaze, později také v klidu.

Odhaduje se, že do roku 2030 by se onemocnění mohlo stát třetí nejčastější příčinou úmrtí. Jen v České republice jím trpí zhruba 600 tisíc lidí, léčí se ale jen čtvrt milionu pacientů. To z CHOPN dělá jednu z „nejpoddiagnostikovanějších“ chorob.

Moderní léčba zatím nedovede CHOPN vyléčit, výrazně ale zmírňuje obtíže pacientů a zpomaluje progresi nemoci. Současná terapie CHOPN se navíc více personalizuje a do života pacientů vstupují nové léčebné metody. „Při včasné diagnóze je CHOPN zvládatelnou nemocí. Inovativní léčba může odvrátit rychlou devastaci plicní tkáně, zabránit častým hospitalizacím, invalidizaci nemocného, odstranit dušnost, zlepšit kvalitu jeho života a prodloužit očekávanou dobu dožití,“ říká Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Rozvoj efektivní a účelné farmakoterapie CHOPN přináší úspory celému sociálně-zdravotnímu systému. „Díky inovativní léčbě CHOPN se podařilo na důchodech a snížením hospitalizačních nákladů ušetřit okolo 1,7 miliardy korun,” uvádí dále Dvořáček.

„U léčby CHOPN se u nás povedlo nastavit pravidla tak, že pacienti dostávají léčbu na míru. U chronické obstrukční plicní choroby jsou prospěšné dlouhodobě působící inhalované léky a jejich kombinace, nové a perspektivní jsou inhalačně podávané kombinace tří základních skupin léků. V brzké době očekáváme rozšíření možností biologické léčby u všech nejvýznamnějších chronických plicních onemocnění,“ uvádí MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem. „Mezi novinky v léčbě CHOPN lze zařadit nejen dlouhodobě působící, tj. podávané jednou, nebo dvakrát denně, inhalované léky, ale zvláště jejich kombinace, které je možné volit podle typu CHOPN u konkrétního nemocného i podle typu inhalačního systému, jenž nemocnému vyhovuje,” vysvětluje inovativní postupy léčby MUDr. Kos, který ale také poukazuje na poddiagnostikování, nedostatečnou adherenci pacientů a opakovaně zjišťované chyby při používání inhalovaných léků. „Podle statistik je evidován a řádně léčen jen každý třetí nemocný s CHOPN, proto u nás ve spolupráci praktických a plicních lékařů probíhá cílené vyhledávání nemocných s cílem zajistit jejich včasné léčení. Pouze 20–25 % nemocných umí svůj inhalátor správně používat. V této oblasti vidím velké pole působnosti nejen plicních, ale také praktických lékařů a farmaceutů v lékárnách,” uvádí dále lékař.

„Moderní léčbou dosahují zdravotní i sociální systémy významných úspor. Je k zamyšlení, jestli by pro včasný záchyt pacientů bylo prospěšné, aby zdravotní pojišťovny hradily pravidelné funkční vyšetření plic pro kuřáky například od 40. roku života. Můžeme tím předejít nadbytečným přímým i nepřímým výdajům spojených s léčbou pacientů v pokročilejších stadiích onemocnění,“ říká Jakub Dvořáček. 

V léčbě ale samozřejmě nelze opomíjet fakt, že je nezbytné u kuřáků bojovat proti nikotinové závislosti.

13.8.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv