FN Motol a Nadační fond Dům Ronalda McDonalda (DRMcD) uzavřely Dohodu o společném záměru na vybudování a dlouhodobé provozování Domu Ronalda McDonalda v areálu nemocnice. V nejbližší době již začnou aktivity spojené s přípravou pozemku a vyřízení všech stavebních povolení, následně pak i vlastní stavba domu, který by mohl začít sloužit rodinám na konci roku 2019. Dům Ronalda McDonalda bude sloužit pro dočasné ubytování rodin dětí dlouhodobě hospitalizovaných ve FN Motol a jeho výstavba bude financována z nadačního příspěvku DRMcD.

Dům Ronalda McDonalda

Nadační fond DRMcD se podpisem Dohody zavázal poskytnout nemocnici dar ve formě nejen stavby, ale i služby, kterou zde bude bezplatně provozovat. Kromě projektu a výstavby zajistí také provozování a následnou údržbu celého objektu. Celkové náklady se budou pohybovat přibližně ve výši 35 mil. korun. „Za dobu mého působení ve FN Motol jde o jednorázový dar v nejvyšší finanční částce, kterou jsme obdrželi od jednoho dárce,“ říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol.

Dům bude mít kapacitu 20 pokojů. Co pokoj, to jedna rodina. Hlavní myšlenkou vybudování stavby je, aby zde rodinní příslušníci hospitalizovaných dětí měli útočiště v průběhu léčby a aby se zde potkávali a sdíleli své zkušenosti s ostatními obyvateli domu. Dům bude disponovat společenskou místností a hracím koutkem pro sourozence pacientů nebo pacienty samotné. Nebude chybět dostatečné společné zázemí v podobě kuchyně vybavené lednicemi a spižírnami k jednotlivým pokojům, v plánu je také prádelna se sušárnou.

„Věříme, že dohoda o společném záměru postavit v areálu nemocnice dům pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí, přinese lepší a kvalitnější zázemí a pomůže rodinám lépe překonat a zvládnout těžké období v jejich životě. Chceme přispět k tomu, aby Fakultní nemocnice v Motole byla vlajkovou lodí péče orientované na rodinu a měla k dispozici dům Ronalda McDonalda, jak je to běžné ve 43 zemích světa. Například v Německu využívá těchto domů 22 nemocnic,“ říká Marek Šedivý, ředitel nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Provoz domu bude financován ze soukromých darů, a proto rodiny pacientů nebudou muset za pobyt v domě platit. Bude to místo, kde si rodiče odpočinou, vyspí se lépe než v nemocnici a naberou síly, které v takové těžké životní situaci potřebují. Zahraniční zkušenosti ukazují, že rodiny, které využily možnost pobývat v domě Ronalda McDonalda, lépe zvládají stres, posttraumatický šok, strach a úzkost, což má následně pozitivní efekt i na jejich hospitalizované děti.

Od roku 2001 byl ve FN Motol několik let v jednom z objektů bývalé nemocnice pro dospělé provozován provizorní Dům dětí a rodičů, sponzorovaný Nadačním fondem DRMcD, a to až do demolice této budovy v rámci nové výstavby. DRMcD se pak finančně podílel a stále podílí na nadstandardním vybavení části pokojů pro doprovody pacientů v ubytovně fakultní nemocnice, kde jim zároveň hradí náklady za ubytování.

Nadační fond Domu Ronalda McDonalda počítá rovněž s pomocí dobrovolníků, jak je to běžné všude ve světě. Dobrovolníci budou pomáhat s vytvářením příjemné a domácké atmosféry v domě.

 

16.2.2018

zdroj: Botticelli spol. s.r.o.


Další články

Na přehled všech zpráv