Zdravotní pojišťovny budou hradit umělé oplodnění ženám ve vyšším věku než doposud. Ročně by díky tomu mohla ušetřit necelá tisícovka párů pokoušejících se o potomka. Stane se tak, pokud bude schválena novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou Ministerstvo zdravotnictví nedávno zaslalo do připomínkového řízení.

IVF/ilustrační foto

Konkrétně se navrhuje navýšení maximálního věku o jeden rok z 38 let a 364 dní na 39 let a 364 dní. Podle ministerstva se tento návrh zakládá na dohodě, ke které dospěla odborná pracovní skupina pro reprodukční medicínu. Zároveň vychází z aktuálních studií k této problematice a Koncepce rodinné politiky, kterou zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo dále zdůrazňuje, že dosavadní věková hranice pro úhradu je jedna z nejnižších v rámci Evropské unie.

Tato změna bude něco stát, ale v porovnání s celkovými výdaji na zdravotnictví jde o nepatrnou částku.  „Předpokládáme, že umělé oplodnění … podstoupí cca 800 pojištěnek ve věku 39 + 0 až 39 + 364 v kalendářním roce, přičemž úhrada z veřejného zdravotního pojištění za celý dokončený cyklus činí cca 40 tisíc Kč. Pokud by všechny dokončily celý cyklus (což se v žádném případě nestane), dostaneme se k celkové výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění cca 32 milionů Kč. Toto číslo však patrně bude ještě nižší vzhledem k tomu, že mnohé z nich nebudou čerpat tuto péči jako hrazenou,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví.

Vzhledem k obvyklé délce legislativního procesu v ČR lze očekávat, že změna začne platit nejdříve od roku 2021.

30.12.2019

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv