Veřejné zdravotní pojištění bylo loni v zisku 5,91 miliardy korun. Příjmy byly 265 miliard, z toho 62,2 miliardy ze státního rozpočtu, a výdaje 259 miliard. Proti předchozímu roku jde o úsporu, do systému ale víc přidal i stát. Vyplývá to ze zprávy o hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění za rok 2016, kterou v pondělí projedná vláda. Dokumenty bude ještě schvalovat sněmovna. Systém je dlouhodobě neudržitelný kvůli stárnutí populace a nové, nákladnější léčbě, upozorňuje zpráva.

Hodnocení vychází z dat z výročních zpráv a účetních závěrek pojišťoven za loňský rok. „Systém veřejného zdravotního pojištění zůstává nadále zranitelný vůči negativním šokům, například v podobě návratu byť jen mírné recese. Navzdory současné stabilizaci nelze hovořit o jeho finanční udržitelnosti ze střednědobého, ani dlouhodobého hlediska,“ uvádí dokument. Bude nutné zvýšit efektivitu a zajistit stabilizaci systému, dodává.

Většinu příjmů tvoří pojistné vybrané od zaměstnavatelů, podnikatelů a živnostníků. Loni to bylo 199,5 miliardy korun, díky růstu ekonomiky asi o 10,8 miliardy víc než roce 2015.

Zdravotní pojištění za děti, seniory, nezaměstnané nebo vězně se platí ze státního rozpočtu. Celkem to bylo loni asi 5,96 milionu lidí. V roce 2015 platil stát měsíčně 845 korun, od roku 2016 částka stoupla na 870 korun. Podle schváleného plánu mají platby růst každoročně. Letos plánuje zaplatit cekem 65,8 miliardy korun, v roce 2018 částka vzroste na 69,3 miliardy korun. Měsíčně půjde na jednoho pojištěnce 970 korun, nyní je to 930 korun.

Za jednoho pojištěnce přišlo do systému v průměru 25.350 korun za rok, přibližně o 4,6 procenta méně než v předchozím roce. Nejvíc v průměru na klienta vykázala Všeobecná zdravotní pojišťovna (27.297 Kč), nejméně Revírní bratrská pokladna (22.083 Kč).

Celkové výdaje zdravotního systému byly loni 258,9 miliardy korun. Na jednoho pojištěnce bylo průměrně vynaloženo 24.794 korun. Na samotné zdravotní služby vydaly pojišťovny 97,1 procenta částky. Provozní výdaje pojišťoven byly asi šest miliard korun.

Letos by mělo ze zdravotního pojištění být rozděleno na úhradu péče 270,3 miliardy, v roce 2018 celkem 278,5 miliardy a v roce 2019 pak 287 miliard korun.

10.9.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv