Více než čtvrtina obyvatel Česka má podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila nějakou závislost. Alkohol každý den pijí dva milionu dospělých, zkušenost s ním má 94 procent dětí do 15 let. Mezi Čechy je 200.000 kuřáků konopí, 45.000 problémových uživatelů tvrdých drog a zhruba 150.000 hazardních hráčů. Přestože počty lidí s problémy rostou, peněz na prevenci a léčbu ubývá, je také málo kontaktních center, řekl dnes Vobořil.

Dav/ilustrační foto

„Záchytných kontaktních center by určitě mělo být víc a měla by mít možnost s těmi lidmi víc pracovat,“ zdůraznil. Připomněl, že ještě v minulém desetiletí centra mohla také s klienty pracovat. Bylo tam dost pracovníků, aby pomohli například s hledáním zaměstnání či vyřizováním občanského průkazu. „V tuto chvíli je péče zúžena jen na to nejzákladnější – klienti se dozvědí, že mají možnost jít se někam léčit, dostanou jehly a stříkačky a informaci o rizikovém chování, na víc čas není,“ upozornil.

Podle Vobořilova odhadu z těchto centrech ubylo zhruba 30 procent pracovníků. Omezení činnosti má dopad na další osud klientů. Dříve přicházelo zhruba stejně nových klientů, jako jich už abstinujících odcházelo. Nyní sice vyhledávají centrum klienti stále mladší, průměrný věk se ale zvyšuje, protože ti dosavadní neodcházejí. Dál berou drogy a do běžného života se jich zařadí méně.

Vobořil začal z pověření předsedy vlády vyjednávat se zdravotními pojišťovnami o úhradě kódů pro odborníky na léčení závislostí, adiktology. Pokud by pojišťovny začaly uzavírat smlouvy s adiktologickými ambulancemi, doplnila by se postupně síť kontaktních center, aby odbornou pomoc našli lidé závislí v každém okrese.

„Stačí nám 100 milionů korun maximálně ze zdravotního pojištění do celé sítě péče,“ řekl Vobořil. Bylo by to podle něj levnější než dosavadní roztříštěná péče ve zdravotnických zařízeních. K tomu by se ze státního rozpočtu na komplexní síť péče mělo podle něj přidat na nezdravotnické služby 400 milionů korun.

Teď na to má úřad vlády 95 milionů, dalších zhruba 90 milionů dává na sociální služby pro lidi závislé ministerstvo práce a sociálních věcí, 15 milionů ministerstvo zdravotnictví, něco i kraje.

4.6.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv