Kabinet dnes schválil důležitý materiál, který umožňuje realizovat strategické investice v přímo řízených organizacích, a to především ve fakultních nemocnicích a dalších specializovaných zdravotnických pracovištích. Jde o materiál s názvem „Záměr Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020“.

České koruny/ilustrační foto

„Jsem nesmírně rád, že máme od vlády zelenou pro tak podstatné investice. V mnoha případech se jedná o rozhodnutí, které doslova zabrání tomu, aby nám areály nemocnic začaly padat na hlavu. Jinde pomohou ke zkvalitnění péče i prostředí pro pacienty tak, aby specializovaná pracoviště nabízenými službami odpovídala 21. století,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Schválené plány investic na léta 2016 – 2020 se týkají 7 nemocnic, které poskytují významný podíl objemu zdravotní péče v daném segmentu.

„Úloha přímo řízených nemocnic v našem zdravotnickém systému je zcela nezastupitelná a tato zdravotnická zařízení jsou základem páteřní sítě nemocnic v České republice,“ doplnil ministr Němeček.

V případě přímo řízených organizací však není možné nápravu v této oblasti financovat ze strukturálních fondů EU. Úhrady za zdravotní služby poskytované z veřejného zdravotního pojištění jsou navíc nastaveny jen na financování provozních výdajů a pouze části výdajů investičních. Proto je nutné obnovu zdravotní infrastruktury financovat z dalších zdrojů.

Ministerstvo zdravotnictví v období let 2016 – 2020 vyhodnotilo jako nezbytnou realizaci 7 strategických investic, a to v závislosti na finančních možnostech státního rozpočtu v jednotlivých letech, míře spoluúčasti vlastních zdrojů žadatele a stavu připravenosti akce:

  1. Fakultní nemocnice Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky a přesun poloviny klinik z nevyhovujících prostor
  2. Fakultní nemocnice Olomouc – Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Františka Josefa
  3. Fakultní nemocnice Plzeň – Pavilon chirurgických oborů
  4. Thomayerova nemocnice Praha – Centrální urgentní příjem
  5. IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2
  6. Všeobecná fakultní nemocnice Praha – Záměr – výstavba nového sdruženého objektu
  7. Fakultní nemocnice Hradec Králové – Modernizace chirurgických oborů – rekonstrukce Bedrnova pavilonu

 

Celkový finanční objem navrhovaných strategických investic je ve výši 10,030 mld. Kč. Předpokládá se jejich postupná realizace, a to v závislosti na finančních možnostech státního rozpočtu v jednotlivých letech.

 

Vyčíslení finančních požadavků na státní rozpočet je uvedeno v následujícím přehledu (v mld. Kč):

 

PŘO Název investiční akce Předpokládaný termín realizace Celková výše investice Podíl vlastních zdrojů Požadavek na výdaje SR
FN Brno Výstavba GPK 2016 – 2019 1,950 30% 1,365
FN Olomouc Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy 2016 – 2019 1,500 30% 1,050
FN Plzeň Výstavba pavilonu chirurgických oborů 2016 – 2020 1,500 30% 1,050
Thomayerova nemocnice  Praha Centrální urgentní příjem 2016 – 2020 0,800 30% 0,560
IKEM Praha Výstavba budov G1 a G2 2016 – 2018 0,750 30% 0,525
VFN Praha Výstavba nového sdruženého objektu 2017 – 2021 1,530 30% 1,071
FN Hradec Králové Rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů 2017 – 2022 2,000 30% 1,400
CELKEM 10,030 7,021

 

20.8.2015

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články

Na přehled všech zpráv