„Rozšíření stávajícího seznamu návykových látek o dalších 19 umožní orgánům činným v trestním řízení pružněji reagovat na vývoj nelegálního trhu syntetických drog a účinněji postihovat obchod s těmito novými variantami chemikálií. Obyvatelé České republiky tak budou lépe chráněni před poškozením zdraví,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Zakázané látky/ilustrační foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogový trh nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii, neustále zaplavují nové drogy, které jsou syntetizovány s cílem vyhnout se takovým chemickým strukturám, které už spadají pod kontrolní režim návykových látek. Zapsání dalších 19 látek (viz tabulka) do zmíněného seznamu vychází zejména z doporučení pracovní skupiny Systému včasného varování před novými syntetickými drogami a nové evropské legislativy v oblasti psychotropních látek.

Nově zapsané látky byly vytipovány zejména s ohledem na jejich výskyt v České republice a sousedních zemích, na zdravotní rizika spojená s jejich užíváním a pravděpodobnost rozšíření v České republice. Vedle primárního cíle, kterým je ochrana zdraví obyvatel České republiky před nežádoucími účinky nových drog a zabránění masivnímu rozšíření těchto látek na nelegálním trhu, přináší toto opatření také sekundární efekt. Česká republika se jejich zákazem dostává mimo země, které mohou být legální vstupní branou takových drog na společný evropský trh.

Tabulka – Přehled nově zařazovaných látek

     
Číslo Název Skupina
1 AH-7921 Opioidy
2 APINACA Kanabinoidy
3 25B-NBOMe Fenetylaminy
4 25C-NBOMe Fenetylaminy
5 4,4′-DMAR Ostatní
6 3,4-DMMC Katinony
7 4-FA Fenetylaminy
8 5F-AKB48 Kanabinoidy
9 3-FMC Katinony
10 5FUR-144 Kanabinoidy
11 25I-NBOMe Fenetylaminy
12 3-MEC Katinony
13 3-MMC Katinony
14 3MeO-PCP Arylcyklohexylaminy
15 Methoxetamin Arylcyklohexylaminy
16 MT-45 Piperaziny
17 Pentedron Katinony
18 a-PVP Katinony
19 UR-144 Kanabinoidy
14.9.2015

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články

Na přehled všech zpráv