Ministerstva financí a zdravotnictví dnes zveřejnila výsledky kontroly ve Vojenské zdravotní pojišťovně (VoZP). Celou zprávu si můžete přečíst zde. Ministerská kontrola upozornila na spoustu závažných pochybení, která učinil bývalý management v čele s generálním ředitelem Šteinem. Současné vedení však již delší dobu pracuje na nápravě, jak vyplývá z vyjádření pojišťovny pro server OZdravotnictvi.cz: „S důsledky působení bývalého vedení pojišťovny v čele s Karlem Šteinem se nynější management potýká od samého počátku. Přijali jsme množství nápravných opatření, jak jednorázových, tak systémových. Sporné nebo nevýhodné smlouvy s právnickými i fyzickými osobami byly vypovězeny. Pojišťovna však samozřejmě usiluje i o to, aby se domohla zpět finančních prostředků utracených na základě těchto smluv.“

Kontrola/ilustrační foto

„Mnohá rozhodnutí bývalého vedení jsou předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení a VoZP je k němu již v této fázi připojena jako poškozená. Neprodleně poté, co bude pravomocně prokázána škoda, vyčíslena její výše a určen ten, kdo ji způsobil, bude VoZP tuto škodu důsledně vymáhat na odpovědné osobě nebo osobách,“ upřesnil současný generální ředitel VoZP Josef Diessl.

Od jeho nástupu do funkce VoZP rovněž usiluje o narovnání smluvních vztahů s protonovým centrem Praha (PTC). „VoZPpovažuje smlouvu uzavřenou bývalým vedením v roce 2013 za neplatnou, neboť odporuje právním předpisům účinným od roku 2016, které poprvé konkretizovaly podmínky proplácení protonové terapie. Protože však PTC opakovaně neakceptovalo návrhy VoZP na uzavření nové smlouvy, přistoupili jsme v zájmu zajištění právní jistoty k jednostrannému vypovězení původní smlouvy. V PTC jsme rovněž provedli revizi, na základě které odečteme z úhrad péči vykázanou v rozporu se smluvním ujednáním,“ uvedl Josef Diessl.

Detailněji se VoZP nebude k výsledkům ministerské kontrolyvyjadřovat do té doby, než budou pravomocně ukončena trestní řízení související s působením bývalého vedení pojišťovny. Jedno je však jisté. Pojištěnci mohou být klidní, protože celá záležitost nebude mít žádný dopad na zajištění zdravotní péče.

24.10.2018

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv