Vojenská zdravotní pojišťovna ČR provedla průzkum, který mapoval omezování péče v různých lékařských zařízeních v době pandemie. Zatímco v průměru napříč odbornostmi se uzavření ordinací týkalo jen cca jednoho procenta zařízení, jiná situace panovala u fyzioterapeutů. Zde 54 % z nich uvedlo, že muselo alespoň dočasně zavřít praxi.

„Pokud se podíváme na celé spektrum poskytovatelů zdravotní péče, tak právě fyzioterapie často vyžaduje velmi blízký kontakt pacienta a terapeuta. Bylo proto s ohledem na nestandardní okolnosti pochopitelné, že pro ochranu zdraví pacientů i personálu došlo ke zmiňovanému dočasnému kroku,“ vysvětlila Markéta Benešová, ředitelka zdravotního odboru z Vojenské zdravotní pojišťovny.

Jiné odbornosti naopak mohly využít různých forem distanční péče. 31 % ze všech respondentů uvedlo, že pouze omezili ordinační hodiny a pro pacienty byli k dispozici distanční formou. „Právě distanční forma vyšetřování nebo také telemedicína je jednou z dalších výzev současné zdravotní péče. Od 1. června by tak mohla být na většině pracovišť umožněna interaktivní vyšetření bez fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci. Například u virových onemocnění je zcela zásadní, aby pacient mohl zůstat co nejvíce doma a nákazu dále nešířit,“ uvedla Markéta Benešová.

Důležitým výsledkem výzkumu je zjištění, že celkem 58 % poskytovatelů zdravotní péče nahlásilo provoz buď beze změny, či s minimálními omezeními. Ta nejčastěji spočívala v přijímání pouze objednaných pacientů a akutních případů.

1.6.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv