Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) v těchto dnech dokončila instalaci nového ozařovače pro tomoterapii. V průběhu několika týdnů začne přijímat první pacienty, kterým bude moci nabídnout efektivnější léčbu karcinomů a současně minimální ozáření okolní zdravé tkáně. Díky tomu má výhodu při léčbě nádorů, které jsou v blízkosti životně důležitých struktur nebo v oblastech, kde je riziko trvalého poškození okolních zdravých orgánů. VFN v Praze je jediná nemocnice, která má v současné době tento unikátní přístroj k dispozici.

Rakovina/ilustrační foto

Tomoterapie představuje novou metodu léčby zářením. V jediném přístroji je tak využíváno zobrazení pomocí počítačové tomografie (CT) a radiační léčby. Díky tomu lze precizně zaměřit cílový objem a maximálně tak šetřit okolní zdravé tkáně. Lze jím léčit nádory různých velikostí, více ložisek najednou a lze i aplikovat různou dávku záření do různých oblastí dle potřeby i opakovaně. V klinické praxi je tomoterapie všestranně použitelná u všech nádorových onemocnění, kde je indikována léčba lineárním urychlovačem (ozařovačem).

Metoda tomoterapie má největší výhodu u nádorů, které jsou v blízkosti životně důležitých struktur nebo v oblastech, kde je riziko trvalého poškození okolních zdravých orgánů. Proto je preferována u nádorů hlavy a krku, mozku a míchy, plic a nádorů prostaty.

Lékaři ji ale mohou využít téměř u všech lokalizací. Nový přístroj také dopomůže efektivnější léčbě i v oblasti gynekologických nádorů, karcinomu prsu, konečníku nebo slinivky břišní. Díky jeho vlastnostem je možné maximálně šetřit zdravé tkáně a zároveň dovoluje zvýšení dávky záření při stejné nebo i nižší toxicitě.

Uvedení nového zařízení do provozu tak umožní další zlepšení a zefektivnění léčby onkologických pacientů v České republice. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme nové pacienty již za několik týdnů.

Před každým ozářením je pacient nejprve snímkován CT skenerem, to umožní podle anatomických struktur přesně upravit jeho polohu. Poté je ozářen lineárním urychlovačem, který během ozařování rotuje kolem pacienta za současného podélného posunu lůžka s pacientem. „Paprsek tak rotuje kolem pacienta ze všech úhlů v rozsahu 360°, což umožňuje přesné pokrytí komplikovaně tvarovaných ozařovaných objemů za současného šetření rizikových orgánů v těsné blízkosti,“ vysvětluje MUDr. Hana Honová, vedoucí Radioterapeutického oddělení Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Touto technologií je navíc možné ozářit i několik od sebe vzdálených ložisek.

„Tomoterapeutická jednotka také disponuje verifikační metodou, která umožňuje rekonstrukci rozložení dávky záření. To je pak možné porovnávat s původním léčebným plánem a dle aktuálního zobrazení dávkové distribuce lze dávku záření upravovat,“ doplňuje MUDr. Honová.

 

12.3.2015

zdroj: AMI Communications, O Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv