Výdaje na zdravotní služby vzrostou v letošním roce na 267,31 miliardy korun, což je o 14,4 miliardy korun či šest procent více než loni. Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění by měly dosáhnout 276,59 miliardy korun, výdaje by měly být asi o 23,5 milionu nižší. Rezervy pojišťoven poklesnou, a tím se sníží i odolnost systému vůči hospodářským výkyvům. Vyplývá to ze zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven, které v pondělí projedná vláda.

Loni systém veřejného zdravotního pojištění podle očekávané skutečnosti vykázal příjmy 263,6 miliardy korun a dosáhl přebytku 2,4 miliardy korun. Letošní příjmy systému by měly narůst zhruba o pět procent, respektive 13 miliard korun, na 276,59 miliardy korun. Tři čtvrtiny příjmů tvoří vlastní výběr pojistného, necelou čtvrtinu (23,8 procenta) tvoří platby státu za státní pojištěnce.

Výdaje by měly stoupnout o šest procent, respektive 15 miliard korun, na celkových 276,57 miliardy korun. Z toho na zdravotní služby půjde 267,31 miliardy korun, což je o 14,4 miliardy korun více než letos, a na provoz pak 7,08 miliardy korun. Všechny zdravotní pojišťovny plánují letos navýšení nákladů na zdravotní služby. Nejvíce peněz, asi 53 procent z celkových nákladů na zdravotní služby, je dlouhodobě vyhrazeno na lůžkovou péči.

Velký tlak na růst plateb poskytovatelům zdravotní péče a vysoké tempo jejich růstu neumožňuje pojišťovnám podle materiálu tvořit adekvátní rezervy pro případ recese nebo zpomalení hospodářského růstu. „Naopak, míra rezerv systému se v roce 2017 plánuje snížit. Odolnost systému vůči vnějším negativním šokům se tak dále sníží,“ uvádí materiál, podle kterého nejsou nastavené parametry hospodaření udržitelné ze střednědobé ani dlouhodobé perspektivy. Při zpomalení hospodářského růstu by už za dva roky klesly zůstatky pojišťoven na kritickou úroveň.

Hospodaření s přebytkem plánuje letos Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) a Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). Ostatní čtyři pojišťovny předpokládají záporný výsledek.

Ke konci loňského roku bylo v systému asi 10,4 milionu pojištěnců. Největší VZP jich registrovala 5,92 milionu, tedy 57 procent. Průměrné náklady na zdravotní služby na jednoho pojištěnce by se měly meziročně zvýšit o 1351 korun na 25.536 korun. Nejvíce plánuje vydat VZP, a to 27.371 korun na jednoho pojištěnce. VZP má ale i nejvyšší příjmy na jednoho pojištěnce. Zatímco zaměstnanecké zdravotní pojišťovny dostanou mezi 23.115 a 25.567 korunami, VZP dostane na jednoho pojištěnce 28.160 korun.

11.3.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv