Zástupce zřizovatele Vojenské zdravotní pojišťovny Mgr. Jiří Károly se domnívá, že osoby rozhodující dnes za pojišťovnu se neřídí rozhodnutími svých statutárních orgánů, tedy Dozorčí rady a Správní rady. Konkrétně se jedná o výzvu Dozorčí rady ze dne 18. 10. 2016, aby byla plně respektována platnost rozhodnutí Správní rady, a dále o rozhodnutí Správní rady ze dne 23. 9. 2016, kterým byl odvolán generální ředitel MUDr. Karel Štein. „V právním státě je mého názoru zcela nemyslitelné, aby se vedení jakékoliv společnosti svévolně rozhodlo, že jeho odvolání je neplatné a bez dalšího odmítlo se tomu rozhodnutí podřídit“, řekl Károly a připomněl, že důvodem odvolání MUDr. Šteina je jeho trestní stíhání pro závažné podezření z trestného činu korupční povahy.

K mediálně opakovaným důvodům údajné neplatnosti rozhodnutí Správní rady o odvolání MUDr. Šteina je nezbytné upozornit, že platnost členství členů správní rady dosud nebyla soudem pravomocně posouzena, proto je třeba na veškeré jejich dosavadní úkony pohlížet jako na platné a účinné. „Pokud se některé strany sporu odvolávají na vydaná předběžná opatření ze začátku října 2016, je třeba připomenout, že jednak předběžné opatření obecně není meritorním rozhodnutím, tedy nepředjímá výsledek sporu, a dále toto předběžné opatření směřuje do budoucnosti, a tedy se vůbec nedotýká platnosti předchozích úkonů, včetně jednání Správní rady dne 23. 9. 2016“, dodal Károly.

V důsledku výše uvedeného se VoZP aktuálně nachází v těžké personální krizi, neboť jejím jménem jedná osoba, konkrétně MUDr. Štein, která k tomu není oprávněna. Veškeré jeho úkony z poslední doby, včetně povolání náhradníků do orgánů pojišťovny a vyhlášení doplňovacích voleb, jsou tak od počátku neplatné.

Za popsanou kritickou situaci pak nenese odpovědnost zřizovatel, ale osoby popírající platnost odvolání MUDr. Šteina, čímž bez zákonného oprávnění zcela bezprecedentně zasahují do vnitřní samosprávy pojišťovny. Za problematické lze považovat chování těch osob, které opakovaně obstruují při jednáních Správní rady a opouštějí tato jednání. „Učinili tak navzdory upozornění na hrozící škodu VoZP, pokud Správní rada bude tímto způsobem nečinná, i navzdory upozornění, že MUDr. Štein před Správní radou opakovaně uváděl nepravdivé údaje o svém trestním stíhání a dokonce Správní radě zatajoval zásadní skutečnosti. Připomínám, že MUDr. Štein, obviněný z trestného činu korupční povahy, má možnost z pozice generálního ředitele VoZP své trestní stíhání nepřípustně ovlivňovat ve svůj prospěch“, uzavřel Károly.

31.10.2016

zdroj: MPSV


Další články

Na přehled všech zpráv