Koncem ledna skončila kontrola Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Ministerstva financí (MF) v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda (ZPŠ). Kontroloři se zaměřili na oblast místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, veřejných zakázek, čerpání Fondu prevence, bonusových programů pro ambulantní péči a revizní činnosti.

Kontrola/ilustrační foto

ZPŠ by podle výsledků kontroly mohla sloužit jako příklad dobré praxe pro jiné zdravotní pojišťovny, co se týče vyhodnocování účelnosti výdajů z Fondu prevence a měření jejich přínosů. Např. u programů zaměřených na rekondiční aktivity sleduje ukazatele zdravotního stavu (mj. obezity) pojištěnců před a po absolvování těchto aktivit. U jiných pojišťoven se kontrolní skupina setkává s tvrzením, že vyhodnocení efektivnosti a účelnosti zaměření preventivních programů není možné.

Podobně ZPŠ vyhodnocuje v souladu se zákonem o finanční kontrole naplňování cílů u výdajů na bonifikační programy pro ambulantní segment. Týká se to např. programů pro praktické lékaře zaměřené na péči o pacienty s chronickými chorobami, preventivních prohlídek či očkování.

Při zajišťování místní a časové dostupnosti kontrolní skupina upozornila na systémový nedostatek. Na zdravotní pojišťovny je kladena povinnost, jejíž plnění nejsou schopny exaktně monitorovat a kontrolovat z důvodu absence relevantní datové základny. Neexistuje způsob, jakým by pojišťovna „zaevidovala“ potřebu svého pojištěnce podstoupit určitý typ vyšetření či zákroku, aby mohla ověřit, zda se pojištěnci potřebné služby dostane včas. V podstatě jedinou zpětnou vazbou jsou případné stížnosti pojištěnců.

V oblasti veřejných zakázek byly shledány nedostatky a porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, které však ZPŠ napravovala již v průběhu kontroly. Také bylo konstatováno nehospodárné a netransparentní jednání ZPŠ v souvislosti s výběrovým řízením na zprostředkovatele cestovního pojištění. Uskutečnilo se tedy nové výběrové řízení. Výsledkem se stal vyšší ekonomický přínos pro ZPŠ a větší rozsah služeb pro pojištěnce ZPŠ. Tento postup jednoznačně přispěl k efektivnějšímu nakládání s prostředky pojišťovny.

21.2.2018

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články

Na přehled všech zpráv