Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bude finančně motivovat praktické lékaře, aby si otevírali praxi v příhraničních okresech, kde mohou být problémy s dostupností péče. Od příštího roku začne víc platit těm praktikům pro dospělé, děti a dorost, kteří budou mít ordinaci v méně atraktivních lokalitách.

Čekárna u lékaře/ilustrační foto

Ke konci loňska měla VZP smlouvy s 5394 praktickými lékaři pro dospělé a s 2191 praktickými lékaři pro děti a dorost. U VZP je pojištěno téměř 60 procent obyvatel. Dojezdová vzdálenost, která podle nařízení vlády má být 35 minut, byla pro klienty VZP podle Tichého vesměs do 20 minut.

Chystaný motivační systém podle něj tedy nemá řešit nedostatek lékařů, ale pomoci předejít problémům v budoucnosti. Ty by teoreticky mohly nastat i v souvislosti s relativně vysokým průměrným věkem praktických lékařů – u praktiků pro dospělé, s nimiž má VZP smlouvu, je 54,7 roku, u praktiků pro děti a dorost, s nimiž má VZP smlouvu, je 56,3 roku.

„Ojedinělé signály o zdánlivě nedostatečném zajištění primární péče VZP okamžitě řeší v rámci příslušné regionální pobočky tak, aby péče pro klienty VZP byla zabezpečena,“ zdůraznil mluvčí.

Připomněl, že VZP už několik let má také program nazvaný Malá praxe, do kterého mohou být zařazeni a finančně zvýhodněni ti lékaři primární péče, kteří by kvůli malému počtu spádových klientů neměli šanci se v dané lokalitě uživit, VZP je tam ale kvůli zajištění dostupnosti potřebuje.

Ve statistikách Světové zdravotnické organizace je Česko v počtu lékařů na 100.000 obyvatel na předních místech. V roce 2011 mělo na tento počet obyvatel 25,21 gynekologů, což je nejvíc ze srovnávaných zemí, a předstihlo například Itálii s 22,05, Německo s 19,67 a Rakousko s 19,64.

Praktických lékařů pro děti, dospělé a dorost na tento stejný obyvatel mělo Česko 70,2, tím obsadilo mezi srovnávanými zeměmi třetí místo. Nejvíc těchto lékařů měly Rakousko, 77,89, a Irsko 72,33. Průměr Evropy byl 60,82. Praktických stomatologů na 100.000 obyvatel mělo Česko také nejvíc, 70,77, následováno Belgií s 70,42 a Francií s 65,62. Průměr Evropy byl 42,53.
Srovnání počtu lékařů na 100.000 obyvatel, rok 2011

gynekologové praktičtí lékaři pro dospělé, děti a dorost praktičtí stomatologové
ČR 25,21 70,2 70,77
Německo 19,67 65,81
Rakousko 19,64 77,89 56,54
Polsko 13,41 20,18
Portugalsko 15,04 51,24
Belgie 12,29 70,42
Irsko 7,7 72,33 58,3
Francie 12,39 65,62
Itálie 22,05 59,25
Finsko 11,11
Velká Británie 11,81 53,48
Švýcarsko 18,18 53,58
Izrael 25,6
Chorvatsko 51,01
Španělsko 63,02
Slovinsko 45,21 62,36
průměr Evropa 60,82 42,53

volná pole – údaje nejsou k dispozici
Zdroj: Světová zdravotnická organizace/VZP

20.7.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv