Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) reaguje na zprávu „Protonové centrum nabízí VZP ceny srovnatelné s fotonovou léčbou“, kterou Protonové centrum v Praze vydalo v pondělí 24. 8. 2015. Tato tisková zpráva je k dispozici na webových stránkách PTCC.

Nejasnosti/ilustrační foto

Informace o tom, že Protonové centrum v Praze (PTCC) nabízí VZP ceny srovnatelné s fotonovou léčbou je ze strany tohoto soukromého sanatoria opět krajně zavádějící až lživá. Poslední cenová nabídka, kterou VZP od PTCC dostala, je v dopise z 10. srpna 2015, který podepsal jednatel PTCC Václav Laštovka. V tomto dopise nabízí PTCC balíčkovou cenu pro léčbu časného stadia prostaty ve výši 340 tisíc korun. I na těch nejmodernějších fotonových ozařovačích přitom VZP hradí za ozáření pacientů s toutéž diagnózou v průměru 157 600 korun, a to včetně klinických vyšetření. Fotonová terapie karcinomu prostaty v časném stadiu přijde VZP na méně než polovinu (46 %) částky, kterou za léčbu téže diagnózy vyžaduje Protonové centrum v Praze.

Ozařování časného stadia prostaty protony nedoporučila nejvyšší odborná autorita v České republice – Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky. VZP vychází z názoru nezávislých odborníků sdružených v této odborné lékařské společnosti, u kterých má jistotu, že mají na mysli v prvé řadě prospěch nemocných. Naopak VZP nemůže a nebude před názorem těchto nezávislých odborníků a potřebami pacientů upřednostňovat ekonomické zájmy soukromého zdravotnického zařízení.

Pokud budeme porovnávat ceny u fotonové a protonové terapie obecně (tedy nejen u léčby prostaty, kde podle SROBF není protonové záření přínosné), pak je možné konstatovat, že, průměrná úhrada za ozáření jednoho pacienta fotony činí cca 120 tisíc korun. Průměrná cena, kterou Protonové centrum požadovalo v letošním roce od VZP za léčbu jednoho pacienta, činí 1 392 892 korun. Nadále platí, že VZP uhradí protonovou terapii každému svému klientovi, kterému ji na základě seznamu diagnóz doporučených SROBF indikují jako nezbytnou odborníci v jednom ze třinácti Komplexních onkologických center.

VZP už takto uhradila léčbu protony 87 svým klientům, což je nejvíce ze všech zdravotních pojišťoven v ČR.

25.8.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz, Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv