Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) chystá od příštího roku průlomovou změnu v informování o využití peněz pojištěnců. Na internetu budou poprvé dostupné zápisy z jednání správní rady, která o využití peněz rozhoduje. Pro uzavírání smluv s lékaři a nemocnicemi budou dána jednotná pravidla. Dosud se smluvní politika v jednotlivých regionech lišila. O chystaných změnách jednala dnes správní rada VZP, novináře o nich informoval předseda a členové rady.

„Pro mě je zásadní, že jsme jednali o možnostech zveřejňování usnesení správní rady. Materiál byl předložen, připomínkován a předpokládáme, že na příštím jednání 26. ledna ho přijmeme tak, aby usnesení bylo zveřejněno i s možným vzdáleným přístupem,“ řekl předseda rady Jiří Běhounek (ČSSD).

Člen rady a předseda sněmovního zdravotního výboru Rostislav Vyzula (ANO) uvedl, že VZP by měla zavést jednotný systém rozhodování o tom zda, komu, kdy a za jakých podmínek budou smluvní vztahy navázány. „O smluvních vztazích bude rozhodovat komise, nebude to záležitost jednoho člověka,“ řekl. O návrhu ještě bude diskuse, rada by ho měla dostat ke schválení počátkem příštího roku.

Správní rada dnes vyslechla také zprávu o hospodaření VZP v letošním roce. Stav na běžném účtu je 3,9 miliardy korun. VZP během listopadu vrátila dohodnutou část z půjčky od státu a počítá i s tím, že peníze z podzimní platby za státní pojištěnce dostala už na počátku roku, takže je nyní nedostane. „Předpokládáme s vysokou pravděpodobností, že hospodaření VZP skončí v kladné nule, řádově plus 220 milionů korun,“ řekl místopředseda VZP Jiří Skalický.

VZP nemá a nebude podle něj mít žádné závazky po lhůtě splatnosti, všem lékařům, nemocnicím, LDN, lázním či lékárnám splní úhrady za zdravotní výkony. Správní rada jednala i o dosažených úsporách na provozu VZP, týkají se IT technologií, bankovních poplatků či nákladů na služby mobilních operátorů, celkem jsou to úspory v řádech stovek milionů korun.

15.12.2014

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv