Před rokem začala VZP nabízet svým dětským klientům kromě řady dosavadních benefitů nově i příspěvek 500 korun na sportovní a pohybové kroužky působící při školách pod záštitou Asociace školních sportovních klubů.

Podpora pohybu/ilustrační foto

Teď, o rok později, se ukázalo, že zájem klientů VZP o příspěvky na dětské pohybové aktivity stoupl o 40 %. O tolik přibylo dětí, které peníze na pohyb čerpají, a stejně tak vzrostla i částka, kterou jim pojišťovna na pohybové aktivity přidala. Zatímco loni to za prvních šest měsíců roku bylo 19,6 milionu, letos za stejné období jde už o téměř 27,5 milionu korun.

Nedostatek pohybu a s ním související nadváha či obezita jsou spojeny s mnoha zdravotními problémy. Už v dětském věku se mohou projevit nemoci srdce a cév, metabolické či endokrinní komplikace, zažívací, ortopedické či dermatologické těžkosti.

VZP se proto dlouhodobě snaží své klienty rozhýbat. Děti tak mohou na podporu pohybu získat příspěvek až 1 000 korun – jednu pětistovku v rámci již zmíněného projektu s Asociací školních sportovních klubů a druhou naopak na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu (např. sportovními kluby a spolky v rámci České unie sportu, národních sportovních svazů, organizacemi jako je Sokol, Orel, Slavoj a další).

Kolik dětských klientů čerpalo příspěvky na pohyb a jaké částky jim VZP vyplatila

  1. pololetí 2015 1. pololetí 2016 Srovnání 2015/2016
  Počet Částka v Kč Počet Částka v Kč Počet Částka
Praha    2 660    1 321 918   4 488   2 235 423 +68,72 % +69,10 %
Středočeský kraj    3 370    1 654 036   4 715   2 323 785 +39,91 % +40,49 %
Jihočeský kraj    3 021    1 481 244   4 289   2 096 898 +41,97 % +41,56 %
Plzeňský kraj    1 798       886 028   2 830   1 383 011 +57,40 % +56,09 %
Karlovarský kraj    1 052       517 185   1 596      780 720 +51,71 % +50,96 %
Ústecký kraj    3 596    1 758 640   5 157   2 532 162 +43,41 % +43,98 %
Liberecký kraj    2 548    1 239 123   3 908   1 912 027 +53,38 % +54,30 %
Královéhradecký kraj    3 331    1 598 421   4 157   1 983 733 +24,80 % +24,11 %
Pardubický kraj    3 454    1 690 830   4 718   2 306 649 +36,60 % +36,42 %
Kraj Vysočina    4 330    2 121 228   5 811   2 843 435 +34,20 % +34,05 %
Jihomoravský kraj    3 927    1 936 756   5 150   2 532 866 +31,14 % +30,78 %
Olomoucký kraj    1 471       716 876   1 729      848 371 +17,54 % +18,34 %
Moravskoslezský kraj    2 011       974 326   2 659   1 306 731 +32,23 % +34,12 %
Zlínský kraj    3 511    1 709 785   4 907   2 404 932 +39,76 % +40,66 %
CELKEM 40 080 19 606 396 56 114 27 490 743 + 40,00 % +40,21 %

Jak je z uvedených dat zřejmé, zájem o příspěvky na pohybové aktivity stoupl nejvíce u klientů v Praze (nárůst o 68,72 %), v Plzeňském kraji (57,40 %) a v Libereckém kraji (53,38 %). Naopak nejméně se nárůst projevil v olomouckém regionu (17,54 %).

Myslet na pohybové aktivity svých potomků by rodiče měli přinejmenším od nástupu do základní školy. Už v mateřské školce je sice dítě prvně nuceno delší čas sedět. V tomto věku je však ještě většinou samo od sebe dostatečně aktivní a sezení dokáže vykompenzovat dostatečným pohybem. S příchodem na základní školu se ale tento trend postupně vytrácí a dítě s krátkými přestávkami prosedí větší část dne, aniž by vykonalo jakoukoli náročnější fyzickou činnost. Rodiče by proto měli v ideálním případě zorganizovat dítěti tolik pohybu, aby se vyhnulo problémům spojeným nadváhou či obezitou.

24.8.2016

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv