Zájem o transplantace buněk z pupečníkové krve nepříbuzných dárců celosvětově klesá. Využitelnost podle odborníků není příliš velká, zatímco náklady jsou vysoké. Sdělil vedoucí oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Banka pupečníkové krve zpracovaná ÚHKT letos v polovině roku zastavila příjem štěpů od nepříbuzných dárců. Před 25 lety čeští lékaři poprvé transplantovali pupečníkovou krev, ve světě to bylo o pět let dříve.

Krev/ilustrační foto

Pupečníková krev zajišťuje výměnu potravy a kyslíku mezi matkou a plodem. Nachází se v placentě a pupeční šňůře, je krví dítěte, která se nemísí s krví matky. Po porodu se většinou likviduje, obsahuje ale kmenové buňky. Využívá se k léčbě stejných onemocnění jako jiné zdroje krvetvorných buněk, tedy nádorových onemocnění krvetvorby a vrozených poruch imunity.

„Dochází k poklesu počtu nepříbuzných darování. Nejvyšší počet 670 zpracovaných štěpů byl v roce 2009, od roku 2012 to však byly pouze desítky či jednotky ročně,“ uvedl Pytlík. Postupně byl podle něj snížen počet odběrových porodnic z 35 na tři. „Již vyrobené štěpy jsou ovšem nadále k dispozici jak českým, tak i zahraničním pacientům,“ dodal.

Dál se podle Pytlíka rozvíjely odběry příbuzenské a takzvaně autologní, kdy je pupečníková krev zamýšlena k použití u dítěte, jemuž byla odebrána. „Přestože je využití autologní pupečníkové krve předmětem rozsáhlého výzkumu, v současné době není žádná léčebná situace, kdy by použití štěpu bylo všeobecně uznávané a nenahraditelné,“ uvedl.

Pokračuje se také v příbuzenských odběrech, kdy je zamýšleným příjemcem dítě, které trpí vrozenou či získanou poruchou krvetvorby či imunity nebo krevním nádorovým onemocněním.

Od roku 1994 došlo v bance ÚHKT ke zhruba 200 odběrům příbuzenským, dosud z nich bylo využito šest. Od roku 2006 bylo provedeno zhruba 25.000 nepříbuzných odběrů, většina nebyla zpracována z důvodu nedostatečného počtu odebraných buněk. K použití je připraveno zhruba 4200 štěpů, 85 už bylo podáno. Náklady na zpracování a uskladnění štěpu jsou za deset let zhruba 20.000 korun.

„Po rozvoji a následném širokém využívání této léčebné metody její význam poklesl. Pupečníkové štěpy, zejména příbuzenské, však stále mají svůj význam u vybraných pacientů,“ dodal. U komerčních bank pupečníkové krve je možné za poplatek uchovat pupečníkovou krev pro vlastní potřebu.

1.11.2019

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv