Zdravotnická zařízení, která jsou pracovištěm akreditovaným pro vzdělávání, mohou zdravotníky z Ukrajiny zaměstnat na povolení ministerstva zdravotnictví na tři měsíce jako krátkodobou stáž. Pracovat ale musí pod dohledem plně kvalifikovaného lékaře či zdravotní sestry. Stáže lze při splnění dalších podmínek prodlužovat na dva až tři roky. Pro práci v ostatních zdravotnických zařízeních musí ukrajinští lékaři či zdravotní sestry splnit aprobační zkoušky. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví.

Podmínky pro přijímání lékařů, stomatologů a farmaceutů vyplývající ze zákona na twitteru shrnul poslanec a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL). Na první tři měsíce stačí akreditovaným pracovištím povolení ministerstva ke krátkodobé stáži, prodloužení je pak možné na jeden až tři roky. Podmínkou je uznání diplomu o absolvování lékařské fakulty, doklad o zdravotní způsobilosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Nutné je také přímo pozvání z akreditovaného pracoviště, kde bude působit pod přímým a odborným vedením plně kvalifikovaného lékaře. Po skončení povolení pro odbornou praxi se musí lékař ze zemí mimo EU přihlásit k odborné aprobační zkoušce v českém jazyce, jejíž součástí jsou písemné testy ověřující odborné znalosti, znalost systému českého zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb. Další částí je půlroční praxe a ústní zkouška.

Zkouší se dvakrát ročně, uspěje podle dřívějších odhadů asi jeden z deseti lékařů. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek minulý týden řekl, že by chtěl termínů během roku více a sjednocení zkoušení. Avizoval také, že ministerstvo nebude trvat na úředně ověřených překladech dokumentů.

Podmínky jsou podobné i pro zaměstnávání ukrajinských zdravotních sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. Ministerstvo jim ale odbornou praxi bez dalších zkoušek prodlouží maximálně na jeden rok.

„Bohužel jedinou možností pro zahraničního pracovníka před nástupem do zaměstnání v neakreditovaném zařízení je absolvování aprobační zkoušky a podání žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,“ uvádí k tomu na webu ministerstvo.

Ministerstvo kvůli současné uprchlické krizi umožňuje zdravotnickým zařízením získat akreditaci pro vzdělávání v mimořádném zjednodušeném režimu.

23.3.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv