Počet žáků v běžných základních školách, kteří mají závažnou vadu řeči se zvyšuje, od roku 2017 se zdvojnásobil. Na semináři k logopedii ve školství to řekla vedoucí Oddělení speciálního vzdělávání, školských poradenských zařízení a primární prevence ministerstva školství Ivana Blažková. Roste i počet lidí, kteří vyhledávají pomoc logopeda. V roce 2007 připadalo na 1000 osob v Česku 13 logopedických pacientů, v roce 2022 to bylo téměř 18 pacientů, uvedla.

Podle statistiky ministerstva školství má závažné vady řeči v tomto školním roce více než 12.400 žáků běžných základních škol. Logopedické vady a poruchy řeči jsou jedním z nejčastějších důvodů odkladu povinné školní docházky, uvedla ve výroční zprávě za minulý školní rok Česká školní inspekce. V minulém školním roce byly hlavní příčinou odkladu ve 22,7 procentech případů. Služeb interního logopeda nebo logopeda, který do školky dochází, využívá podle vyjádření ředitelů 62 procent mateřských škol.

„Z vysokého podílu logopedických vad jako důvodů odkladů povinné školní docházky je ale zřejmé, že systematická logopedická prevence může být jedním z opatření, kterými mohou mateřské školy preventivně působit na rozvoj řeči u dětí,“ uvedla ve zprávě inspekce. Na potřebu soustavné logopedické péče reaguje podle ní i novela zákona o pedagogických pracovnících, která loni zavedla pozici školského logopeda jako pedagogického pracovníka.

Zákonné ukotvení školských logopedů posuzoval loni ústavní soud, který ho ponechal beze změn. Zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy, která školské logopedy zařadila mezi pedagogické pracovníky. Senátoři mínili, že logopedie má být nedělitelný zdravotnický obor. Obávali se, že u školských logopedů bez náležité klinické praxe nedostanou děti s řečovými vadami adekvátní péči.

Ústavní soudci přezkoumávali konkrétně dvě ustanovení zákona. Jedno tvoří součást výčtu pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáky. Do výčtu řadí také školské logopedy. Další, obsáhlejší část zákona upravuje odbornou kvalifikaci školského pedagoga, konkrétně stanovuje povinnost absolvovat magisterské studium zaměřené na speciální pedagogiku, případně na logopedii.

Činnosti školského logopeda by měla popisovat novela vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, kterou podle Blažkové připravuje ministerstvo školství. Týkat by se měla podle ní například diagnostiky na úrovni aktivního vyhledávání rizikových znaků, takzvané depistáže. Zároveň by školský logoped měl podle ní poskytovat poradenské, konzultační a intervenční činnosti. Školští logopedi podle ní pracují nejen s dětmi, ale musí pracovat i se zákonnými zástupci a zejména s učiteli, asistenty pedagoga a dalšími pracovníky ve školách, které by měli vzdělávat a poskytovat jim návod ke zlepšení. Pracovat by měli ve školských poradenských zařízeních i ve školách.

(ČTK)

9.4.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv