V rámci spolupráce České republiky s Čínskou lidovou republikou v oblasti ochrany veřejného zdraví rozvíjí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) kooperaci zejména s lékovými agenturami provincií Tianjin a Šanghaj. Prohlubující vzájemné vztahy byly stvrzeny podpisem rozšířeného memoranda o přátelské spolupráci mezi SÚKL a Tianjin Market and Quality Supervision Administration.

Dohoda/ilustrační foto

„Základním smyslem výměny informací mezi českou a čínskou stranou je především otázka kvality a bezpečnosti léčiv. Mezi další cíle patří nastavení a vzájemná podpora kontrolních mechanismů, výměna informací o aplikaci nových technologií a postupů při testování kvality léčiv a zdravotnických prostředků,“ říká k podpisu dohody ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Lékový ústav nabídne expertní vzdělávací semináře, bude se podílet na výměně informací o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích či o souvisejících právních předpisech. „Spolupráce je vzájemná, Česko může získat informace například o nežádoucích účincích léčiv, které napomohou ke zvyšování bezpečnosti také českých pacientů,“ ocenil ředitel lékového ústavu Zdeněk Blahuta.

Státní zdravotní ústav podepsal dohodu s čínským centrem pro kontrolu a prevenci onemocnění, podle níž se zaměří na sledování, kontrolu a prevenci přenosných i nepřenosných onemocnění, spolupráci při zavádění a rozvoji národního laboratorního systému veřejného zdravotnictví pro dohled nad infekčními nemocemi či na pracovní a životní prostředí a jejich vliv na zdraví.

„Veřejnost doposud mohla neprávem vnímat aktivity s čínskými partnery jako jednostranné. Jsem však velice rád, že spolupráce je skutečně vzájemná a že tak Česká republika může získat informace například z oblasti farmakovigilanční, tedy o nežádoucích účincích léčiv, které napomohou ke zvyšování bezpečnosti v této oblasti i u nás,“ říká ředitel Ústavu Zdeněk Blahuta.

Program čínské delegace pokračuje v úterý, kdy se v Praze koná česko-čínský summit ve zdravotnictví. Na setkání zástupců 16 zemí střední a východní Evropy zavítá s čínskou vicepremiérkou i čínská ministryně zdravotnictví Li Bin. Ve středu bude v Hradci Králové slavnostně otevřena první klinika tradiční čínské medicíny při tamní fakultní nemocnici.

16.6.2015

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv