Veřejné zdravotní pojištění skončí letos v mírném propadu 0,4 miliardy korun. Předpokládají to zdravotní pojišťovny ve zprávě, kterou schválila vláda. V předchozích zprávách odhadovaly pojišťovny propad na letošní rok na 2,25 miliardy a na loňský rok na 1,34 miliardy. Letošní zpráva uvádí, že zdravotně pojistné plány byly schvalovány v době, kdy nebyla známa výsledná verze úhradové vyhlášky. Podle nejnovějších propočtů by tedy letošní saldo mohlo dosáhnout i mírně kladné hodnoty.

Počítání financí/ilustrační foto

Celkové letošní příjmy systému jsou plánovány na 247,5 miliardy s meziročním nárůstem o 3,2 procenta, celkové výdaje na 247,92 miliardy s meziročním nárůstem o 2,8 procenta. Zaměstnanecké pojišťovny budou muset sáhnout do rezerv, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) oproti původnímu plánu asi žádné nevytvoří.

„Vývoj systému bude v roce 2015 odrážet plnění vládních priorit, především zvýšení platů ve zdravotnictví a kompenzaci zrušených regulačních poplatků. I přes předpokládaný růst národního hospodářství a zvýšení platby státu se očekává mírně záporné saldo zhruba 0,4 miliardy,“ sdělil ČTK ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Propad je podle společné zprávy ministerstev zdravotnictví a financí v kontextu veřejných rozpočtu sice zanedbatelný, snižování rezerv pojišťoven ale v době růstu mezd a platů není žádoucí, měly by se naopak nyní tvořit. Nutná jsou systémová opatření, uvádí zpráva bez dalších podrobností.

Z výběru pojistného by letos měly pojišťovny získat 182,9 miliardy korun, meziročně o 3,2 procenta víc. Za děti, důchodce či nezaměstnané by stát měl zaplatit 62,1 miliardy, meziročně o 3,7 procenta víc.

Na zdravotní služby by mělo sedm zdravotních pojišťoven letos vydat 239,1 miliardy, meziročně o 2,8 procenta víc. Z této částky půjdou tři miliardy na zvýšení platů a čtyři miliardy na náhradu zrušených poplatků. Naopak zhruba dvě miliardy by systém měl získat díky snížení DPH na léky.

Plánované pohledávky systému ke konci roku 2015 jsou 37,6 miliardy, z toho za plátci pojistného 32 miliardy. Plánované závazky jsou 35,3 miliardy, v tom vůči poskytovatelům 34,2 miliardy. Žádná zdravotní pojišťovna nepředpokládá závazky po splatnosti. Oproti předchozímu roku plánují pojišťovny nárůst závazků o 1,2 miliardy korun. V přepočtu na denní spotřebu výdajů na zdravotní péči se na konci roku budou pohybovat závazky ve splatnosti vůči poskytovatelům od 35 do 59 dnů. Zásoby na bankovních účtech základního fondu jsou podle zprávy u jednotlivých pojišťoven nerovnoměrné, od jednoho dne u VZP po 47 dní u Revírní bratrské pokladny. Zůstatky na bankovních účtech zdravotních pojišťoven by na konci roku měly činit 10,4 miliardy, oproti očekávané skutečnosti budou o 0,9 miliardy nižší.

24.2.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv