Zdravotní pojišťovny by podle nového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mohly mít společnou revizní činnost vyčleněnou pod jednu servisní organizaci. Jednotně by měly posuzovat i žádosti o proplacení nákladné nehrazené péče na výjimku v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Ministr bude připravovat nový zákon, který bude jednotný pro všech sedm zdravotních pojišťoven.

Zdravotnictví/ilustrační foto

Nyní se vztahuje jiný zákon na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a druhý na šest ostatních, takzvaně zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které mají dohromady mezi klienty asi 40 procent obyvatel. Nový zákon by stanovil i jednotnou strukturu jejich orgánů.

Společné činnosti by se mohly vyčlenit pod jednu servisní organizaci, například pod dnes málo využitou Kancelář zdravotních pojišťoven. Podle ministra by to mohla být také jejich revizní činnost. Teď musí kontrolovat objem a kvalitu vykázané péče každá pojišťovna zvlášť prostřednictvím revizních lékařů a dalších pracovníků. Kontrolují například, jestli péče odpovídá zdravotní dokumentaci pacienta, zpracovávají odborné posudky nebo rozhodují o úhradě konkrétní zdravotní péče.

Jednotně by pojišťovny měly posuzovat i takzvaný paragraf 16. Na tuto výjimku v zákoně o veřejném zdravotním pojištění mohou pacienti žádat o úhradu jinak nehrazené péče, pokud jde o jedinou možnou léčbu. „Nemyslím si, že je dobře, aby jedna pojišťovna posoudila žádost tak, že ho proplatí, ale jiná ne,“ uvedl ministr.

Vládní programové prohlášení zmiňuje i možnost snížení počtu pojišťoven. Případné sloučení těch zřizovaných státem, tedy VZP, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (ZPMV) a Vojenské zdravotní pojišťovny, ale Vojtěch nepodporuje. „Není dobrý nápad vytvořit tak obrovský moloch,“ uvedl. VZP má asi 5,9 milionu klientů, ZPMV je s asi 1,29 miliony druhou největší.

Pojišťovny by také mohly do budoucna zajišťovat centrální nákupy, především u drahých inovativních léků pro centrovou péči. Otestovat chce Vojtěch alespoň v pilotním projektu také společné nákupy ostatních léků, do budoucna i zdravotního materiálu. Z hlediska financování nemocnic plánuje také nastavení metodiky pro takzvané zpětné bonusy, tedy peníze vyplacené dodavatelskými firmami nemocnicím za jejich objednávky.

Do budoucna by se mohlo změnit i financování péče. „Chtěl bych postupně rozvolňovat úhradovou vyhlášku a umožnit větší smluvní volnost pojišťovnám. Nemocnice jsou v současné době placené podle produkce, nikdo se moc neptá na kvalitativní ukazatele,“ dodal.

20.12.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv