Zdravotním sestrám bude nově stačit střední zdravotní škola a jeden rok vyššího odborného vzdělání, dosud musely mít vysokou školu. Novela zákona o vzdělávání nelékařských pracovníků, která včera vstoupila v platnost, zavádí také odbornost terapeuta tradiční čínské medicíny a aplikované behaviorální analýzy, která pomáhá lidem s autismem. Nastupující zdravotničtí záchranáři budou muset absolvovat praxi v nemocnicích.
Nemocnice/ilustrační foto

Změna ve vzdělávání sester nastane od září. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Zařazení terapeutů tradiční čínské medicíny mezi zdravotnické pracovníky kritizovala Česká lékařská komora i Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Poukazují na to, že léčitelé nejsou v žádné evropské zemi považováni v právním smyslu za zdravotníky. Podle Komory tradiční čínské medicíny je zákon prvním krokem k tomu, aby mohl vzniknout akreditovaný studijní obor.

Zákon také zavádí obor behaviorálního analytika, jejich asistenty a techniky. Obor souvisí s terapií pro lidi s poruchou autistického spektra. V zákoně naopak nově nebude arteterapie. Ministerstvo zdravotnictví ve zdůvodnění jejího vypuštění mimo jiné uvedlo, že od doby, co byla profese v zákoně zakotvena, nezískal způsobilost k výkonu tohoto povolání ani jeden arteterapeut.

Nastupující zdravotničtí záchranáři budou muset podle sněmovních úprav absolvovat před nástupem do výjezdní skupiny roční praxi na anesteziologicko-resuscitačním úseku, na úseku intenzivní péče nebo úseku akutního příjmu. Porodní asistentky se nebudou smět starat o kojence, tedy o děti od 29. dne po narození. Poslanci poukazovali na to, že je to práce pro dětské sestry.

Vládní norma taky zruší povinnost doplnit si vysokoškolské vzdělání pro ty, kteří desítky let ve zdravotnictví pracují. Zanikne rovněž kreditní systém, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání a podle ministerstva zdravotnictví neplnil dostatečně motivační roli ani nebyl dostatečně efektivní.

2.7.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv