Zdravé srdce bije v pravidelném rytmu. Tlukot jako od začínajícího bubeníka garážové kapely je důvod k pozornosti, může totiž značit fibrilací síní, nejčastější srdeční arytmii. Při tomto druhu arytmie je srdce nedostatečně stahuje, lze si to představit jako chaotické míhání, a tím dochází ke zhoršení proudění krve. Pacienti s fibrilací mají 5x vyšší riziko cévní mozkové příhody (tzv. mrtvice) a 20 % případů ze všech mozkových mrtvic má na svědomí právě fibrilace síní. V Česku žije odhadem půl milionu lidí s touto diagnózou, každý rok jich přes 11 tisíc přibude. Mezi příznaky patří bušení srdce, nepravidelný pulz, únavnost, zadýchávání se, můžou se objevit i mdloby, ale někteří pacienti nemají příznaky žádné a na fibrilaci se přijde náhodou při natočení EKG. Podle průzkumů o své diagnóze neví až 40 % nemocných. Rizika zmírňují léky na ředění krve. Ty moderní však užívá jen zlomek pacientů, většina je stále léčena warfarinem.

Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou smrti na světě. V Česku ji každý rok prodělá na 40 tisíc lidí, z toho více než čtvrtina na ni zemře.

K prevenci cévní mozkové příhody, způsobené fibrilací síní, pacientům pomáhá tzv. antikoagulační léčba, která snižuje srážlivost krve a zabraňuje tím vzniku sraženin. Tradiční léky ovšem od pacientů vyžadují přísnou dietu a minimálně jednou měsíčně testování srážlivosti krve kvůli případné úpravě dávkování. Moderní tzv. „NOAC“ (nová orální antikoagulancia) jsou podle lékařů účinnější, bezpečnější a nenáročné. Přesto je užívá pouze 24 % pacientů s diagnózou fibrilace síní. 

Největší překážkou většímu rozšíření je fakt, že je lékaři nemohou napsat pacientům rovnou, ale až v „druhé linii, tedy až ve chvíli, kdy nevyhovují tradiční léky. „V současné době musí pacient absolvovat nejdříve léčbu tradičními léky na ředění krve. Až když ji nelze udržet nebo jinak nevyhovuje, můžeme předepsat NOAC. V tuto chvíli je pro nás klíčové dostat léky mezi co nejvíce lidí, ale obávám se, že debata o uvolňování preskripčních omezení se kvůli ekonomickým důsledkům pandemie může výrazně zpomalit,“ vysvětluje prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti. Podle něj jsou tyto moderní léky například v Německu běžně dostupné a již téměř vytlačily tradiční léčiva. „NOAC jsou účinnější, jejich síla se projevuje v nižším výskytu ischemických příhod neboli mrtvic, ale také vyšší bezpečnosti. Jejich uživatelé nemají tolik krvácivých příhod, ke kterým dochází v důsledku přílišného zředění krve,“ říká prof. Linhart, DrSc. 

Rozšíření léčby podle MUDr. Doležala z Institutu pro zdravotní ekonomiku iHETA zatím brání nedosažená dohoda o úhradě mezi zdravotními pojišťovnami, Státním ústavem pro kontrolu léčiv  a výrobci. 

6.7.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv