Odpověď se můžeme dozvědět v rámci Dnů prevence cévní mozkové příhody, které proběhnou ve dnech 28.-29.6. na pražském Hlavním nádraží. Po oba dva dny budou v hale od 8,00 – 20,00 hodin k dispozici zdravotní sestry a lékař, kteří odpovědi na vaše dotazy, týkající se diagnostiky, léčby a prevence tohoto onemocnění. Pro větší názornost zde bude také maketa obřího srdce o rozměru tři krát čtyři metry, kterou bude možné projít a prohlédnout.

Snad každý z nás občas použije známé: „Mě z toho snad klepne“ nebo přímo „Mě z toho raní mrtvice“. Ani nevíme, jak je to výstižné. Obvykle to používáme ve chvílích, kdy nás něco příjemně nebo nepříjemně rozruší a tím se nám zvedne krevní tlak. Neléčený, dlouhodobě vysoký krevní tlak může být také jednou z příčin mrtvice neboli cévní mozkové příhody (CMP).
Kardiovaskulární choroby patří mezi civilizační onemocnění, které patří mezi nejčastější zabijáky na světě. V tomto článku pomineme fakt, že jejich léčení také jednoznačně představuje největší finanční zátěž pro národní zdravotní systémy. V každém případě však představují vážný osobní zdravotní problém a většinou také pro pacienta různá omezení a sníženou kvalitu života. Jednou z diagnóz je právě mozková mrtvice, způsobená většinou usazením sraženiny krve v drobné cévě mozku a její následnou neprůchodností.
Podle údajů odborných společností, postihne v České republice mrtvice ročně asi 40 000 osob a až jedna čtvrtina z nich na ni umírá. U mnoha pacientů však přetrvávají zdravotní problémy a až 50% postižených je do určité míry závislých na pomoci druhé osoby. Právě tento fakt je často největším strašákem, spolu se skutečností, že kvalitní dlouhodobé zdravotně – sociální péče je u nás zoufalý nedostatek. Postižení člena rodiny tak významným způsobem ovlivňuje celou rodinu,
Ačkoli většina z nás zná příznaky náhlé mozkové příhody, podle průzkumu z roku 2011jen ale každý třetí ví, jak je možné se bránit prevencí, a to jak prevencí primární (tolik „nenáviděný“ zdravý životní styl), tak preventivní léčbou ostatních chronických nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, cukrovka, špatná srážlivost krve apod. Stále platí, že pravidelné preventivní prohlídky mohou včas odhalit riziko vzniku mrtvice a nasadit účinnou léčbu.
28.6.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů