Nemůžete někoho přesvědčit o své pravdě? Chcete, aby někdo něco dělal, ale on vzdoruje? Cest k tomu jak přesvědčit je řada. Vzdoruje zejména ten, kdo se domnívá, že nemá dostatek pravdivých informací, či má dojem, že s ním ten druhý nejedná úplně fér a že na změně bude tratit. První možnou cestou k přesvědčení je tedy trpělivě vysvětlovat, přinášet argumenty, nezkreslené a pravdivé informace, objektivní data a čísla. Druhou fází je motivovat, a lépe pozitivně (bonusy), než negativně (tedy tresty a malusy). Nabídnout za kýžené chování nějaké výhody je ze zkušenosti efektivnější, než použít biče. Regulovat se dá z pozice síly shora nebo také formou poznané nutnosti zdola.

Zdravé zdravotnictví/ilustrační foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodu biče a regulace shora, tedy uvalování nových povinností, regulací, pravidel a sankcí volí stále častěji ti, kdo kormidlují české zdravotnictví. Tu se použije donucovací prostředek proti lékařům, tu proti pacientovi, proti pojišťovnám, nebo proti firmám podnikajícím ve zdravotnictví. Stačí si vzpomenout na povinné zavedení elektronického receptu, povinné zveřejňování smluv, povinné očkování, sankce pro poskytovatele při překročení paušálu apod. Nepolemizuji zde s podstatou a záměrem zmiňovaných opatření a regulací, ale se způsobem jakým má ke změnám dojít.

Předkladatel regulací, v tomto případě stát, respektive ministerstvo zdravotnictví téměř rezignovalo právě na tu část argumentační a hlavně motivační. Nebylo by lépe, aby například lékaři byli bonifikování za každý předepsaný elektronický recept, než jim znemožnit vypsat recept papírový? Nebylo by lépe, aby lékaře bonifikovala pojišťovna za to, že bude mít „pořádek“ v očkování a prevenci obecně u svých registrovaných pacientů?  Bonus za to, že dosáhne dobrých výsledků v léčbě u chronických pacientů? Nebylo by lépe přinést odpíračům očkování (těm rozumnějším) všechny relevantní argumenty přínosů, ale i rizik očkování a rozumných argumentů k tomu, proč např. proti žloutence typu B očkovat kojence? Motivovat ty pacienty, kteří dodržují preventivní prohlídky, plní své léčebné plány smysluplnými bonusy (tím nemyslím slevy na všechno, co nepotřebuji)? Je možné něco přenechat volnímu úsudku regulovaných a jejich „samoregulaci“?

 

 

10.2.2015

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů