Dlouho očekávaný návrh lékového záznamu je na světě. Ministerstvo zdravotnictví předložilo do připomínkového řízení návrh jeho legislativního řešení. Dosud chybějící záznam byl jedním z hlavních argumentů odpůrců povinného používání elektronických receptů od ledna 2018.

Léky/ilustrační foto

O co konkrétně jde? V současnosti stále není možné, aby předpisující lékař či lékárník jednoduše zjistil, jaká všechna léčiva konkrétní pacient užívá či užíval v minulosti. Lékař je v zásadě odkázán jen na informace od pacienta, které nemusí být přesné a úplné. Existují sice aplikace některých zdravotních pojišťoven či lékáren, ale ty nepředstavují jednotné a masově rozšířené řešení. Právě takové elektronické prostředí, resp. funkční nástavba se očekávala od eReceptů.

Protože však v minulosti práce na lékovém záznamu vázly, rozhodl současný ministr zdravotnictví neodkládat zavedení povinné elektronické preskripce i bez této nástavby s tím, že bude v nejbližším možném termínu doplněna. Po půl roce předložil její právní úpravu v zákoně o léčivech.

Lékový záznam je nástrojem, který zabrání kontraindikacím a možným zdravotním komplikacím z nich vyplývajícím. Kromě tohoto nesporného přínosu pro pacienta by záznam přinesl i úspory pro celý systém zdravotního pojištění díky zamezení případného duplicitního užívání léků. To by znamenalo také úsporu ve formě menších doplatků pro pacienty.

Ve zmíněném návrhu novely zákona o léčivech se klíčová úloha připisuje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Ten zřizuje systém eRecept a zároveň je jeho provozovatelem a věcným správcem. Má za úkol bezplatně zabezpečovat, mimo jiné, nepřetržitý přístup předepisujícímu lékaři k elektronickým receptům a k údajům v lékovém záznamu jeho pacienta. Návrh však obsahuje různá omezení kvůli ochraně osobních údajů. Např. pacient může vyslovit nesouhlas s nahlížením do jeho lékového záznamu.

Doufejme ale, že tento institut nebude často využíván, protože tak by se pacient připravil o mnohé výhody. Ty by mohl užívat již od 1. ledna 2019, kdy ministerstvo předpokládá nabytí účinnosti právní úpravy. Vzhledem ke zdlouhavosti legislativního procesu a i dosavadním zkušenostem s elektronizací ve veřejné správě se jedná o optimistický odhad. Přejme si ovšem, aby se stal realitou.

14.6.2018

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů