Lékaři ho nazývají tichým zlodějem zraku. Zelený zákal neboli glaukom patří k nejproblematičtějším očním onemocněním a je hlavní příčinou slepoty. Dlouhou dobu se projevuje bez výraznějších příznaků, a tak není výjimkou, že než nějaký náznak pacient vůbec odhalí, může mezitím přijít až o 40 % svého zraku. Na rizika této choroby, možnosti léčby a včasnou prevenci upozorňuje každoročně Světový týden glaukomu, který letos probíhá od 6. do 12. března.

Zprvu se zelený zákal projevuje nenápadně. Nejdříve dochází k malým výpadkům v zorném poli, které nemusíte ani registrovat. Později jsou ztráty rozsáhlejší. Člověk přichází o periferní vidění a místo předmětů a postav sleduje jen stíny. Zrakový nerv degeneruje a následně odumírá. Jeho poškození má pak za následek částečnou, nebo dokonce úplnou ztrátu zraku. Zatímco v České republice se s touto nemocí léčí zhruba 5 % obyvatel, v celosvětovém měřítku se jedná o druhou nejčastější příčinu slepoty.

Počet ambulantně léčených pacientů se zeleným zákalem rok od roku roste. Nemoc však nejde vyléčit, lze ji pouze zastavit. V Česku by zeleným zákalem mohlo trpět odhadem 400 tisíc lidí, přitom polovina z nich o něm nemusí vůbec vědět. Prognózy jsou ale daleko horší. Odhaduje se, že v roce 2040 bude příčinou poškození zraku u 111 milionů osob. 

Existuje několik typů glaukomu. Nejčastější formou je zelený zákal s otevřeným úhlem, kdy dochází k poruše odtoku nitrooční tekutiny z přední oční komory, kvůli čemuž vzroste nitrooční tlak. Ten způsobuje degeneraci zrakového nervu. Nemocný ze začátku nemusí pociťovat žádné potíže. Ovšem v momentě, kdy začne docházet k výpadkům zorného pole a k poklesu ostrosti zraku, je onemocnění již ve velmi pokročilém stádiu.

Mezi rizikové faktory patří stárnutí, a to zejména věk nad 40 let. Onemocnění ale mohou způsobit i genetické dispozice, tedy pozitivní rodinná anamnéza. Zajímavostí také je, že se s glaukomem potýká více lidí s tmavou barvou pleti. Klíčovou roli hraje rovněž nitrooční tlak, stres, emoční výkyvy anebo cukrovka.

Glaukom většinou postihuje obě oči, i když v různé míře. Varovným signálem bývá obvykle vysoký nitrooční tlak. Zvýšené hodnoty sice automaticky nemusí znamenat zelený zákal, o to důležitější je ale pravidelná kontrola zraku. Včasné vyšetření vede k jeho zachycení a k předcházení nevratných změn. Pokud člověk překročí hranici čtyřiceti let, měl by absolvovat detailní oční vyšetření minimálně každé dva roky.

V současné době existují tři nejčastější možností léčby. V první řadě se problém řeší očními kapkami. Pokud farmakologická léčba selže, přechází se k laserové, popřípadě chirurgické operaci oka. Ta má za cíl snížit nitrooční tlak na takovou hodnotu, jež nebude vyvolávat další poškození zrakového nervu.

V minulosti však příčina onemocnění ani jeho léčba nebyla známa. Pacienti proto neměli jinou možnost, než se smířit s trvalým poškozením zraku a nakonec i s úplnou slepotou. Glaukom se typicky projevoval šedavým zakalením oční rohovky a současným vyblednutím duhovky, což dodávalo celému oku zelenavý nádech. Odtud tedy pochází tradiční název pro glaukom – zelený zákal.

9.3.2022

autor: Martin Slaný, odborný oční garant optik Fokus


Další články

Na přehled všech komentářů