Aktuální statistiky OECD a dalších mezinárodních organizací potvrzují dlouhodobé rozdíly mezi českým a evropským zdravotnictvím. Ze srovnání vyspělých států vyplývá, že se naše země vyznačuje nadměrnou poptávkou po lékařské péči. Zároveň máme nadprůměrnou kapacitu sítě poskytovatelů zdravotních služeb.

EU flagČeši patrně rádi navštěvují své praktiky a ambulantní specialisty. V této „disciplíně“ nás v Evropské unii předhání jen Maďarsko a Slovensko, když v počtu návštěv na jednoho obyvatele převyšujeme evropský průměr (cca 6 návštěv) téměř dvojnásobně. Podobně jsme na tom v počtu návštěv na počet lékařů.

I přes pokles za poslední dekádu se počet lůžek v českých nemocnicích stále pohybuje na jedné z nejvyšších hodnot ve vyspělých zemích, a to kolem necelých sedmi na tisíc obyvatel. Průměr Evropské unie přitom činí asi pět lůžek. Z tohoto pohledu je zajímavé i srovnání průměrné délky hospitalizace na akutních lůžkách. Zde dosahujeme hned druhé nejvyšší příčky, když průměrný pacient stráví v nemocnici 9,5 dne. Průměr je pak o necelé dva dny kratší.

Poměrně naddimenzovaný je i počet lékařů na 1000 obyvatel. Ve statistice, která zachycuje jak nemocniční doktory, tak praktiky a specialisty, nás předhání pouze Řecko. Existují však poměrně velké rozdíly mezi městy a venkovem. Pokud bychom v rámci celé EU porovnávali jednotlivé regiony, Praha by se umístila v „hustotě lékařů“ spolu s Bratislavou na druhém místě za Aténami.

Tato data byla naměřena ještě v době, kdy existovaly regulační poplatky. Bude zajímavé sledovat, jak se změní počty návštěv a délka hospitalizace pro roky 2014, resp. 2015, kdy byl zrušen poplatek za hospitalizaci, resp. poplatky za ošetření u lékaře. Zatím se objevují indicie, že se situace nezlepšila.

Musíme mít však na paměti, že všechno výše uvedené jsou souhrnné statistky. Situace v každém regionu či specifické oblasti v České republice může být jiná a pacienti zde mohou pociťovat nedostatek lékařů, či špatnou dostupnost do nemocnice bez ohledu na tyto statistiky. Kromě toho, dosažení evropského průměru nemusí představovat žádoucí stav. Jinými slovy, při rozhodování o optimální síti nemocnic a lékařů musíme brát do úvahy spoustu jiných faktorů než jen mezinárodní srovnání.

 

Odkaz: http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm

 

19.5.2015

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů