V České republice žije na 91 tisíc lidí s revmatoidní artritidou (RA), chronickým zánětlivým onemocněním, které postihuje zejména pohybový aparát. Onemocnění výrazně omezuje život pacientů a může vést k jejich trvalé invaliditě a plné závislosti na okolí. 

Inovativní léčba přináší pozitivní změnu. Jak konkrétně pomáhá pacientům a jaké jsou její přínosy pro zdravotnický a sociální rozpočet analyzuje aktuální studie Inovace pro život. Jejím autorem je Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, spoluautorem poradenská společnost EY. Na vývoji v expertních rolích spolupracoval prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Ing. Miroslav Zámečník, ekonom a publicista, a řada dalších odborníků.

Přínos moderní medicíny v oblasti revmatoidní artritidy lze demonstrovat zejména na čtyřech oblastech: prodloužení délky života pacientů, zvýšení kvality jejich života, snížení počtu a délky hospitalizací a zvýšení práceschopnosti. Pojďme se na vše podívat ve větším detailu. 

Dříve platilo, že revmatoidní artritida zkracovala život nemocných o 5-10 let. Tak tomu již dnes není. Moderní medicína nabízí nové léčebné možnosti. Základem léčby jsou chorobu modifikující léky (tzv. DMARD), mezi které patří konvenční syntetické a cílené syntetické léky. Při včasném režimu podávání DMARD mohou pacienti dosáhnout stavu​ s nízkými či žádnými známkami aktivity onemocnění. Na trh byly uvedeny nové orální cílené syntetické léčivé přípravky DMARD, díky kterým už není nutné aplikovat léčivou látku pomocí injekční stříkačky. Zvyšuje se tak pacientův komfort během léčby. K dispozici je navíc již několik biologických přípravků, lékaři tak mohou volit nejvhodnější léčbu pro konkrétní pacienty.

Kromě biologické léčby jsou k dispozici také nejmodernější malé synteticky vyrobené molekuly s perorálním podáváním neboli inhibitory Janusových kináz (JAK) mající rychlý nástup účinku s poklesem a dlouhodobým udržením nízké klinické aktivity a zpomalením rentgenové progrese. Inhibitory jsou schválené k léčbě dospělých pacientů se středně až vysoce aktivní RA a nedostatečnou odpovědí na jinou léčbu. Přestože revmatoidní artritida stále není zcela vyléčitelná, dnešní pacienti se při včasně nasazené léčbě dožívají obdobného věku jako zbytek populace.

Dle studie Inovace pro život došlo u pacientů s RA k zásadnímu poklesu hospitalizací. Přestože počet pacientů průběžně narůstá – v roce 2012 bylo v České republice 55 616 pacientů, v roce 2018 již přes devadesát tisíc – vyžaduje hospitalizaci méně než 1 % nemocných. Zároveň se zkracuje doba, kterou pacienti v nemocnici tráví. Téměř dvě třetiny hospitalizací jsou dnes kratší nebo rovny jednomu týdnu. 

Včasné zahájení moderní terapie u pacientů s RA je doprovázeno také poklesem pracovní neschopnosti z 19,4 % na 5,6 % již po 3 měsících léčby. Průměrná délka pracovní neschopnosti klesla z původních 22 na 10 dní. V důsledku kratší délky pracovní neschopnosti se naopak zvyšuje práceschopnost pacientů. Ekonomicky aktivní pacienti nejsou odkázáni na čerpání sociálních dávek a podporu svého okolí. 

Ačkoliv inovativní léky prokazatelně výrazně zlepšují léčbu, jejich nákladnost představuje překážku jejich širokému uplatnění. V ČR činí náklady na léčbu pacienta zhruba 200 tisíc korun ročně. Náklady je však nutné vnímat v kontextu přímých úspor (tj. úspory, které účinná léčba přinese zdravotnímu systému tím, že udrží pacienta déle bez potřeby další zdravotní péče) a také úspor nepřímých (tj. úspor generovaných v rámci sociálního systému tím, že udrží pacienta déle práceschopného). 

Závěrem proto uveďme, že kratší pobyty pacientů v nemocnicích a nižší počet invalidních důchodů jen v období 2010 až 2017 vygenerovaly zdravotnímu a sociálnímu rozpočtu významnou úsporu ve výši 399 milionů korun. Včasné zahájení biologické léčby může navíc přinést dodatečných 40,9 mil. Kč za rok v podobě odvodů státu. Inovativní léčba tedy nejen pomáhá pacientům, ale z dlouhodobého hlediska je také investicí, která se státnímu rozpočtu jednoznačně vyplatí.

5.8.2020

autor: Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu


Další články

Na přehled všech komentářů