Listopad je měsícem knírů. Ve více než 21 zemích světa si muži nechávají dočasně změnit svůj zevnějšek. Proč? Složený název MOVEMBER (Moustache, nOVEMBER) označuje globální hnutí, jehož cílem je zvýšení povědomí o rakovině prostaty, varlat a psychických poruchách, stejně jako zvýšení prostředků na boj proti těmto nemocem. Vizí hnutí je dosáhnout „dlouhotrvajícího dopadu na tvář mužského zdraví“. Vzniklo v roce 2003 v Melbourne, inspirováno říjnovou aktivitou žen v oblasti léčby rakoviny prsu.

Jak to celé funguje?

Účastníci Movemberu (Mo bratři, případně Mo sestry), se registrují na stránkách movember.com, začátkem měsíce si oholí tvář, na které nechají po 30 dní rašit knír. Tím „změní tvář mužského zdraví“. Účelem je zvýšení povědomí: u okolí mužů, kteří knír obvykle nenosí, vyvolá tento krok otázky. Otázky otevřou téma a účastník může své motivy jednoduše vysvětlit. Následuje tedy individuální informační kampaň. Účastníci jsou chodícími reklamami a snaží se nejen informovat a přimět další k větší péči o své zdraví, ale i získat finanční příspěvky. Snahy vyvrcholí na konci měsíce Mo večírkem, který je též fundraisingovou akcí. Získanými příspěvky nadace Movember financuje své projekty na vzdělávání, výzkum či život s rakovinou i po ní.

Na co peníze směřují?

Peníze vybrané na konci měsíce putují do několika oblastí boje proti rakovině prostaty, varlat a psychickým poruchám. Mezi základní patří zvyšování povědomí o důležitosti prevence a včasné diagnostiky. Muži jsou tak motivováni, aby i oni o své zdraví více pečovali. Druhou oblastí je výzkum. Na regionální úrovni hnutí spolupracuje se sdružením Muži proti rakovině, na té globální financuje Globální akční plán. Je obsahem je spolupráce vědeckých týmů z různých zemí, které sdílejí poznatky, metody a vzájemnou spoluprací se snaží zefektivnit a urychlit výzkumnou činnost.  Část prostředků je věnována programům i konkrétním lidem, kteří s nemocemi bojují či jinak žijí. Seznam projektů naleznete na http://cz.movember.com/report-cards.


1.11.2013

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů