Ministr školství chce řešit nedostatek lékařů tím, že bude lákat víc studentů na lékařské fakulty. Co se spíš zaměřit na důvody, proč je vlastně vyhlídka počtu lékařů tak špatná? Hlavní faktory jsou upadající prestiž povolání a velmi špatné ohodnocení.

Jak to tak bývá, lepší by bylo řešit kvalitu než kvantitu. Ročně absolvuje 1050 mediků, ministr by chtěl toto číslo zvednout na 1 200 a tím by měl splněno. Jedna věc je samozřejmě nahnat víc studentů do lavic, ale přesvědčujte nadané studenty ke studiu medicíny, když se rozhodují ještě mezi obory jako právo, finance nebo IT. Zmiňované tři obory jsou totiž na vzestupu a je logické, že budou bojovat o stejnou skupinu nadaných mladých lidí.

Navíc kritický je odchod atestovaných lékařů, do kterých již bylo hodně nainvestováno. Studiem i předatestační přípravou. Ale vyčítejte jim odchod, když chtějí po třicítce zakládat rodinu a zatím mají jenom dluhy a nejistý výhled do budoucna. Stát prostřednictvím celého zdravotnického systému dává mladým lékařům najevo, že si jich neváží.

Bojovat proti trendu se nedá (jen) větším množstvím peněz pro školy a do propagace, ale zlepšením podmínek pro budoucí lékaře. Ty jsou totiž mizerné…

Proč vlastně není dostatek lékařů?

Když středoškolák rozhoduje, na jakou vysokou školu půjde, pro medicínu často musí mít slabost, jinak by se těžko pro ní rozhodl. Racionálně totiž vyhlídka není nejrůžovější. Je před ním 6 let velmi těžkého studia – není náročnějšího oboru. Vzhledem k tlaku pedagogů a okolnostem si spousta studentů v průběhu studia sáhne psychicky na dno. To ale v kontextu budoucí odpovědnosti nemusí být nezbytně špatně. Co ale následuje po absolvování? Dalších minimálně 5 let na mizerně placených pozicích s mizernými pracovními podmínkami.

Mladý lékař s titulem MUDr. je po šesti letech studia často ve fakticky podřízené roli ve vztahu k nižšímu zdravotnickému personálu. Těch zhruba 5 let by měl být svými staršími a zkušenějšími kolegy veden a dál vzděláván ve specializaci, kterou si vybral. Není ale výjimkou, kdy je mladý nezkušený lékař nechán sám bez pomoci v kritické situaci (viz případ špatně vedeného porodu ve Vinohradské nemocnici).

No a co čeká mladého atestovaného lékaře po minimálně 11 letech přípravy? Průměrná mzda. Pokud není lékař ochoten pracovat s velkými přesčasy. To znamená až na úrovni 2 pracovních úvazků. Pak se dostává na rozumnější úroveň. A proto není divu, že jich velká spousta odchází do zahraničí.

13.8.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů