… a proto mluvíme jen o penězích. Kolik v systému chybí, kolik potřebují stomatologové, jaké propady zaznamenávají nemocnice, jaké se rýsují deficity ve zdravotních pojišťovnách, jaké jsou rozdíly v základních sazbách apod. Předháníme se v tom, kdo vymyslí a odhalí další veličinu, další černou díru, další absurditu v systému – a že jich je dost.

O čem se ale mezi zainteresovanými moc nemluví, to je efektivita a kvalita poskytované péče a hlavně její přínos pro pacienta. Jako kdybychom nějak zapomněli, že alfou a omegou veškerého konání ve zdravotnictví je právě pacient. Výsledkem péče by tedy mělo být vyléčení, zlepšení stavu, zlepšení kvality jeho života. Jenže do hodnocení těchto parametrů se nám jaksi nechce – jsou moc „soft“.  Navíc mluvit o tom, kdo léčí dobře a kdo špatně, kdo vědomě šidí, kdo produkuje zbytné výkony, kdo nadsazuje, kde je tolik vykazovaných komplikací, že by bylo záhodno se tomuto poskytovateli vyhnout, kde dva dělají totéž s rozdílnými výsledky – je jaksi „politicky nekorektní“.
 
Je otázka, zda o taková data a informace, která by objektivizovala a dokladovala kvalitu či nekvalitu, efektivitu či neefektivitu někdo stojí. A když už o ně stojí, tak jak jsou tato data validní, jak se s nimi nakládá, k čemu jsou používány a zda jsou dostupná pro veřejnost. Data, vypovídající o poměru cena – výkon musí být přece v systému veřejného zdravotního pojištění žádána, dohledatelná a přístupná všem, tedy nejen plátcům a zřizovatelům, ale také a zejména pacientům. Argumenty, že pacient – laik se v takových datech nevyzná je neopodstatněný, protože od toho máme přeci odborníky, aby nám ta data vysvětlili – jen chtít.
 
Realita je ale taková, že ani ti, kdo tvoří pravidla, jak bude péče hrazena v roce následujícím (ministerstvo a plátci), údajně nemají data o tom, jaké jsou skutečné náklady nemocnic na většinu péče, natož aby bylo zřejmé, jaký je přínos léčby pro konkrétního pacienta.  Za této situace, kdy nejsou přesně známy ani náklady, ale ani výsledek, se do systému budou pumpovat další veřejné peníze. Navíc plošně všem, tedy jak těm poskytovatelům kteří léčí dobře a efektivně, tak těm průměrným a podprůměrným. Skvělá motivace pro ty, kteří jsou v černých číslech a ještě se k nim pacienti rádi vrací…
9.12.2013

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů