Všeobecně panující mýtus, který má kořeny někde v raně křesťanském pohledu na hříchy, spojuje obezitu s obžerstvím a bohatstvím peněz. Pokud pomineme genetické předpoklady či poruchy metabolismu, jedná se vlastně o zdánlivě logický vztah – ten kdo má více peněz, může si koupit více jídla. Moderní studie však takto jednoznačný vztah zpochybňují.

Ilustrační foto

Bylo by nošením dříví do lesa, kdybychom se podrobně věnovali negativním dopadům obezity na zdravotnické systémy a jejich financování. Připomeňme jen, že nadměrná váha představuje významné riziko u celé škály diagnóz, infarkty počínaje, přes mrtvici a cukrovku a některými druhy rakoviny konče. Náklady na léčbu těchto chorob neustále stoupají. Právě vysoká míra obezity v USA (přes třetinu dospělé populace) je uváděna jako jeden z hlavních faktorů, proč Spojené státy dávají nejvyšší podíl HDP z vyspělých zemí na zdravotnictví.

Brian Houle z Coloradské univerzity si všímá nejnovějších studií, které se zabývají jevy spojenými s obezitou. V odborném žurnálu Social Science and Medicine byl nedávno publikován článek, který se zabýval vlivem sociálního statutu a hospodářského rozvoje. Na základě dat z 67 zemí z různých světadílů formulovali autoři následující závěry. Předně, míra obezity obecně roste s hospodářskou vyspělostí, což by potvrzovalo v úvodu zmíněný mýtus na agregátní úrovni. Nicméně jako zajímavý se ukázal fakt, že v hospodářsky vyspělejších zemích jsou obézní spíše ty skupiny, které mají nižší sociální status, a tím i příjem. Opak platí pro méně rozvinutých státy.

Autoři se pokusili tyto výsledky interpretovat stejně jako jiní autoři podobně zaměřené studie v časopise Sociology of Health and Illness. Tak především, v hospodářsky vyspělých státech byla prakticky vymýcena chudoba v tom smyslu, že by chudí trpěli hlady. To naopak neplatí v méně rozvinutých zemích. Ve vyspělých státech se lidé s vyšším sociálním statutem a vyššími příjmy více věnují zdravému životnímu stylu, nejen co se týče výživy, ale také pravidelného pohybu.

Pokud bychom jako ukazatel obezity použili BMI (Body Mass Index, čím větší poměr hmotnosti k výšce postavy, tím větší BMI), mohli bychom podle autorů studie konstatovat, že vyšší BMI je více spojen s aktivitami typu nakupování, sledování televize a návštěva sportovních akcí v roli diváků. Lidé s nižším BMI naproti tomu provozují více aktivních sportovních aktivit, více navštěvují sportovní akce a věnují se čtení.

Vidíme tedy, že vztah mezi obezitou a příjmy jednotlivce či rodiny není jednoznačný a závisí na více faktorech. Nízkopříjmové rodiny, které holdují nezdravému jídlu a sedavým aktivitám, budou představovat ve vyspělých státech čím dál větší riziko pro zdravotnické systémy a jejich udržitelné financování. O to více by měla státní zdravotní politika a pojišťovny motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu.

20.10.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů