Nejzazší termín pro změnu zdravotní pojišťovny se rychle blíží. S tím se stále častěji objevují zprávy o neférových praktikách některých náborových pracovníků, kteří mnohdy nevybíravým způsobem přesvědčují pojištěnce pro přechod ke konkurenci.

Nábor/ilustrační foto

V polovině loňského roku podepsali zástupci zdravotních pojišťoven memorandum, že již nebudou používat externí náborářské agentury. Právě u nich média informovala o neetických způsobech přetahování pojištěnců. Krátce na to navíc ministr zdravotnictví předložil tzv. transparenční novelu, která mimo jiné přímo zakazuje využívání externích agentur. Novela však po roce od předložení uvázla v poslanecké sněmovně.

A vše nasvědčuje tomu, že i zmíněné memorandum, pokud není přímo porušováno, je minimálně obcházeno. Tvrdí to například Všeobecná zdravotní pojišťovna ve své nedávné tiskové zprávě: http://www.vzp.cz/klienti/aktuality/desitky-klientu-vzp-se-setkaly-s-pokusy-o-nekalou-preregistraci-pripadu-pribyva

Podle ní se náboroví pracovníci neštítí ani lží o tom, že VZP krachuje a nebude schopna hradit léčbu. Nebo že VZP nebude platit lázně či amalgámové plomby. Stávají se i přeregistrace bez vědomí pojištěnců. „Zpravidla je předtím navštívil někdo, kdo se představil jako pracovník VZP a nechal si pod vymyšlenou záminkou ukázat průkaz pojištěnce…. Data z průkazu pak využil k tomu, že za nic netušícího klienta VZP vyplnil přeregistrační formulář, falšoval či podvodně získal jeho podpis a přehlásil ho tak ke konkurenci,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Server ozdravotnictvi.cz se proto obrátil na zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Všech šest odpovědělo, že služeb externích agentur pro nábor nepoužívá. Toho se účastní pouze vlastní zaměstnanci pojišťoven. Např. podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra „je zakázáno nabízet pojištění stylem podomního či pouličního prodeje. Nelze uplatňovat agresivní způsoby a vyvíjet nátlak, narušovat právo na soukromí a obtěžovat klienta.“ Jiné pojišťovny, např. OZP, se snaží motivovat stávající klienty: „OZP využívá akce Klient hledá klienta, kdy získateli nového pojištěnce vyplácí příspěvek na zdravotně preventivní aktivity.“ Mezi rozšířené způsoby prezentace pojišťoven patří také informační stánky na různých akcích.

Za pravděpodobné považujeme, že pojišťovny o nevhodném chování konkrétního náboráře, byť se jedná o vlastního zaměstnance, ani nemusí vědět. Proto vyzýváme všechny naše čtenáře, kteří se v poslední době setkali s výše popsanými praktikami, aby tuto skutečnost oznámili na kontaktní e-mail: ozdravotnictvi@ozdravotnictvi.cz. Oznámení by mělo ideálně obsahovat stručný popis jednání náboráře, místo, kde došlo k setkání, jeho jméno a název zdravotní pojišťovny, ke které vás lákal. Server ozdravotnictvi.cz se za vás obrátí na příslušnou zdravotní pojišťovnu a státní orgány, aby váš podnět prošetřily. Pouze tak nám pomůžete tyto praktiky vymýtit.

15.6.2015

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů