Prezident republiky podepsal novelu zákona o pojistném na zdravotní pojištění, která nabyde účinnosti od ledna příštího roku. Díky ní se začne jiným způsobem rozdělovat pojistné mezi zdravotní pojišťovny. Bude to pro ně představovat výzvu i příležitost.

Zákon/ilustrační foto

Nejprve krátce připomeňme, v čem podstata nového modelu spočívá. Přerozdělování pojistného nyní probíhá tak, že se veškeré vybrané prostředky pomyslně „nasypou“ na jednu hromadu a k nim přidá stát platbu za tzv. státní pojištěnce. Pak se prostředky přidělují zdravotním pojišťovnám podle věku a pohlaví jejich pojištěnců. Kromě toho se z malé menšiny (méně 10 %) rozdělí dle extrémně nákladných pacientů z hlediska skutečně vynaložených peněz. Tento model tak mimo jiné způsobuje, že drtivá většina chronicky nemocných pacientů generuje pro pojišťovny ztrátu.

Právě nově přijatý model PCG zohledňuje nákladnost chroniků. Ti budou podle spotřeby léčiv zahrnováni do několika desítek skupin, od toho ona anglická zkratka (Pharmacy-based Cost Groups). Nový model by měl pojišťovny motivovat k lepší péči o statisíce chroniků. Nejen, že už pro ni nebudou ztrátoví kvůli přerozdělování pojistného, ale při dobré volbě preventivních programů či efektivních projektů disease managementu mohou snižovat náklady na péči o tyto skupiny pacientů. Tedy, ne že by pojišťovny na nich záměrně spořily, ale mohou zabránit progresi nemoci, která by jinak vedla k vyšší spotřebě péče i peněz.

Kromě této výzvy znamená PCG model také příležitost ukázat, že konkurence více zdravotních pojišťoven má pro pojištěnce jednoznačný přínos. Dosud totiž pojišťovny nedisponovaly významnými nástroji konkurence a o pojištěnce bojovaly pouze mnohdy diskutabilními benefity z fondu prevence. Což jen přinášelo munici kritikům tohoto uspořádání, kteří požadují existenci jediné pojišťovny a v konkurenci vidí utrácení prostředků za reklamní aktivity.

Závěrem dodejme, že nový model přerozdělování lze považovat prakticky za jedinou dlouhodobě pozitivní a systémovou věc, kterou současná vláda ve zdravotnictví dotáhla do konce. Portál OZdravotnictvi.cz bude proto v příštích měsících sledovat, zda jednotlivé zdravotní pojišťovny zvednou tuto hozenou rukavici a k výzvě se postaví čelem. Pokud nikoli, byla by to špatná zpráva pro statisíce chronicky nemocných pacientů.

4.5.2017

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů