V diskusích o tom, jak má vypadat český systém zdravotního pojištění se často zmiňuje návrh zrušit zaměstnanecké pojišťovny, případně sloučit všechny zdravotní pojišťovny do jedné. Zastánci tohoto návrhu, např. někteří představitelé České lékařské komory, nevidí v systému konkurence více pojišťoven prakticky žádné přínosy.

Zdravotní pojištění/ilustrační foto

Zrovna jeden konkrétní pozitivní příklad z poslední doby lze uvést. Média přinesla zprávu, že na českých úřadech bude konečně možno použít místo hotovosti platební kartu. Bude se však jednat pouze o platbu správních a soudních poplatků či pokut. Daně přes platební terminál bezhotovostně uhradit nepůjde, stejně tak ani sociální pojištění. Přitom ve vyspělém světě je tento způsob úhrady veřejných odvodů zcela běžný. Ale to bychom nežili v České republice, kdyby si úřady nenašly spoustu důvodů, proč to u nás nejde zavést.
Světlou výjimkou zůstávají zdravotní pojišťovny, které akceptují platby pojistného na řadě svých poboček prostřednictvím karet již několik let. Oceňují to především podnikatelé a živnostníci. Běžný zaměstnanec se s touto záležitostí příliš nesetká, za něj ji řeší zaměstnavatel. Tuto praxi by neměl změnit ani chystaný převod účtů pojišťoven pod Českou národní banku, protože platební terminály nejsou vázány na konkrétní účet u komerčních bank.

Nabízí se otázka, proč nelze zavést ve státní správě to, co funguje bez problémů již delší dobu u zdravotních pojišťoven. Domnívám se, že odpovědí je právě jejich konkurence. Pravda, pojišťovny pro ni příliš nástrojů nemají, ale v oblasti platby pojistného se jejich soutěžení projevilo. A to tak, že se snažily zvýšit komfort plátců pojistného právě možností platit tak, jak jim to nejvíce vyhovuje.
Problémem státní správy je monopolní postavení úřadů. Ty nemají motivaci dělat něco efektivněji, nesoutěží o klienty na volném trhu. Finanční správa, ani Česká správa sociálního zabezpečení si s nikým nekonkurují. To naopak neplatí u zdravotních pojišťoven. Vsaďme se, že pokud by v České republice dlouhodobě fungovala pouze jediná pojišťovna se státně nařízeným monopolem, slyšeli bychom stejné výmluvy, jako u jiných úřadů, proč nelze používat platební karty.

27.6.2016

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů