Také letos chceme pomoci našim čtenářům s výběrem zdravotní pojišťovny, pokud uvažují o změně. Změnu k 1. lednu 2015 je třeba, tak jako vloni, provést nejpozději do 30. června. Protože jsme elektronické médium, rozhodli jsme se tentokrát zaměřit na schopnost jednotlivých pojišťoven komunikovat se svými klienty/pojištěnci on-line. Chození do pobočky s každým dotazem, oznámením či papírem by mělo být v současné době pasé, i když by to mělo být stále možné pro klienty, kteří dávají přednost osobnímu jednání.

Zdravotní pojišťovny si podle platných zákonů nemohou příliš konkurovat v šíři zdravotní péče, a tak rozdíly mezi nimi jsou zejména v některých nabízených preventivních programech, a také v tom, jaké „servisní služby“ nabízejí pro lepší komfort a šetření času svého i svých klientů v rámci vzájemné komunikace.
Některé on- line služby jsou samozřejmostí u všech pojišťoven. Jsou to především ty služby, které jsou přínosné pro samotné plátce, jako je možnost on-line registrace k pojišťovně, sjednání komerčního cestovního pojištění či ověření platnosti pojištění. Podávání adresných podnětů, různých zákonných dokumentů (např. přehled OSVČ) přes elektronickou podatelnu už tak jednoduchou samozřejmostí není, protože vyžaduje zabezpečený přístup a většinou zvláštní smlouvy s pojišťovnou či elektronický podpis. E-podatelnu nabízejí v různé formě všechny pojišťovny, a to buď přes vlastní portály či Portál ZP, který sdružuje oborové zdravotní pojišťovny.
Velmi užitečným nástrojem pro komunikaci jsou produkty elektronických zdravotních knížek, které mají v nějaké formy všechny pojišťovny vyjma Vojenské ZP (VoZP) a Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Posledně jmenovaná pojišťovna je v nezávidění hodné pozici poté, co politici v jejích statutárních orgánech rozhodli o zrušení projektu IZIP (asi oprávněně) a pojišťovna není ani vlastníkem portálu. Do úplného vyřešení vlastnických vztahů jí teď tento druh služeb pro klienty chybí a je si nedostatku vědoma. Dlužno říci, že IZIP dále funguje a data svým klientům dále poskytuje (výpisy péče).  Elektronické knížky (zabezpečené heslem a identifikačním kódem) v sobě mají řadu využitelných aplikací jako je zjišťování stavu osobního účtu (kdo, kolik a za jakou péči dostal zaplaceno), jaké jsme užívali léky, jaké poplatky se nám započítávají do ochranného limitu, jaké preventivní prohlídky bychom měli absolvovat či jaké preventivní programy jsme absolvovali. Různé pojišťovny mají také různé nadstavbové aplikace k těmto kartám. Za zmínku stojí například funkce S.O.S. v nouzi v rámci Karty života Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV), aplikace vyhledávání lékařů či léků i pro nepojištěné klienty a rodinné příslušníky Karty Zdraví Revírní bratrské pokladny (RBP), připomínání preventivní prohlídky SMS zprávou v Kartě mého srdce u ZPŠ či upozorňování na nežádoucí interakce vám předepsaných léků různými lékaři. Informace obsažené v e-kartách se dají využít také v rámci mobilních aplikací pro chytré telefony, které nabízí ČPZP, OZP, RBP a ZPMV. Tyto mobilní aplikace můžete využít, když například hledáte ve  své blízkosti lékaře, lékárnu, potřebujete informaci o provozní době poboček plátců apod. Aktuální informace z pojišťovny posílá přes mobilní aplikace například RBP.
Se sympatickou novinkou přichází i VZP. Mobilní aplikace pro dětské účastníky projektu Mořský koník a jejich rodiče, umožní být rodičům se svými dětmi, které vyslali k ozdravnému pobytu u moře, v každodenním kontaktu. Mohou mít přehled o tom, že děti dorazily na hotel, o lokalitě, ve které budou trávit tři týdny ozdravného pobytu nebo i o aktivitách a výletech, které děti podnikly. Mohou si také prohlédnout fotografie, nebo dětem přes aplikaci psát vzkazy a pozdravy. Děti mohou aplikaci využít i jako deníček.
Některé pojišťovny (např. ČPZP, ZPŠ, ZPMV, OZP) vám také nabízí, abyste si sami vkládali životně důležité informace do e-knížek, které se s vaším souhlasem budou zobrazovat i smluvním lékařům, popřípadě záchranné službě. Můžete tak ošetřující lékaře informovat o svých lécích, dědičných či chronických nemocech, alergiích, či vložit kontakty na své blízké apod. Podmínkou je pochopitelně, aby i lékaři využívali těchto elektronických aplikací. Součástí e-knížky tak může být také menstruační a ovulační kalendář pro ženy (RBP či ZPŠ), či elektronická peněženka, kde sbíráte „body“ na prevenci (OZP).
Oborová zdravotní pojišťovna nově nabízí také 24/7 asistenční službu, kde můžete konzultovat svůj zdravotní stav, objednat se k lékaři, objednat sanitu, zprostředkovat si preventivní program či poradit se na téma účinků léků. Lékaře k on-line konzultaci v reálném čase nabízí také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Některé další pojišťovny vám zprostředkují konzultaci lékaře do 3 pracovních dnů (Zdravotní pojišťovna Škoda či RBP) a nabízejí také odpovědi na časté otázky klientů.
Zajímavou a podle nás velmi potřebnou službu adresného hodnocení nemocnic ze strany klienta nabízí on – line ČPZP, anonymní hodnocení smluvních lékařů pak OZP.
On- line komunikace pojišťoven pravděpodobně nebude hlavním důvodem či parametrem pro změnu pojišťovny, je to ale jistě určitý signál jak pojišťovna přistupuje ke svým klientům, jak si je vědoma jejich preferencí, potřeb a jak efektivně komunikuje a šetří tak čas svůj, ale hlavně svých pojištěnců.
Tabulka níže dává souhrnný přehled o nabízených on – line službách.
22.6.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů