Praktickým lékařům zabírá vyplňování formulářů a další nadbytečná administrativa téměř polovinu ordinační doby. Lékařům se tak kvůli papírování krátí prostor pro pacienty.

Lékař/ilustrační foto

Za největší „žrouty času“ považuji často zbytečné úkony, například vypisování kontrolních zpráv nebo tzv. lístku na peníze. Vyplývá to i z průzkumu, na který odpovědělo více než sto praktiků. Všichni označili stávající administrativu za nadbytečnou. Devadesát procent lékařů si navíc myslí, že papírování každý rok přibývá. S výsledky průzkumu a konkrétními případy „nesmyslné administrativy“ se teď chceme obrátit na ministra zdravotnictví.

Stát a pojišťovny se naučily dělat z doktorů úředníky, to je třeba změnit. České zdravotnictví se potýká s personální krizí, a přesto si dopřává drahého luxusu tím, že plýtvá časem vysoce kvalifikovaných odborníků na činnost, kterou má vykonávat administrativní síla. Zejména to platí u praktických lékařů. Stát se musí rozhodnout, zda z nich chce mít efektivně fungující lékaře zajišťující primární péči nebo úředníky a posudkáře, kterým kvůli papírování nezbývá dostatek času na pacienty.

Papírování zabere praktikům minimálně dvě hodiny denně. Mezi největší žrouty času patří posudková činnost pro Českou správu sociálního zabezpečení a administrativa spojená s vedením neschopenek.  Nejnesmyslnější je vypisování takzvaného lístku na peníze, který má ubezpečit Českou správu sociálního zabezpečení a zaměstnavatele o tom, že pracovní neschopnost, která byla zahájena a nebyla ukončena, skutečně trvá. Dříve se vystavoval na konci každého měsíce, dnes kdykoli, když si o něj pacient požádá.

Mnohé úkony, které praktičtí lékaři musejí vykonávat, často pramení ze zastaralých zákonů. Některá administrativa je pak úplně zbytečná. Problematické je rovněž to, že praktici často dělají administrativu za své kolegy z ambulancí. Například je zcela běžnou praxí, že ambulantní specialisté nevystavují neschopenky, přestože by podle zákona měli. Tuto povinnost za ně poté často dělají praktičtí lékaři. Praktici, které jsme oslovili, odpověděli, že jim veškerá administrativa zabírá až 50 % času. Přitom se obávají, že bude papírování i nadále přibývat. Každý rok jim přibude nová administrativní povinnost. Vloni to bylo zcela nesmyslné potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadu práce, letos povinnost vystavovat průkazy pacientům s poruchou autistického spektra. Čas vyměřený na léčbu pacientů by se tak na úkor administrativy ještě více zkrátil. S výsledky průzkumu mezi praktickými lékaři se chceme obrátit na ministra zdravotnictví.

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů (SPL)

 

17.6.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů