Výměna na pozici ministra zdravotnictví a poslední výroky nového ministra i předsedy vlády nás zcela zřetelně přenesly do období předvolební kampaně. Sociální demokracie v obavě před dalším poklesem již nízkých preferencí hlasitě otevřela „tradiční levicová témata“. Snaží se tak co nejvíce vymezit proti největšímu soupeři – ministru financí a hnutí ANO.

Diskuze/ilustrační foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zdravotnictví zmíněná témata znamenají – snižování spoluúčasti, bránění jejímu zvýšení, více veřejných prostředků do zdravotnictví, zdroje se získají vyšším zdaněním bohatých jednotlivců i firem.

Jak jsme na našem portálu již několikrát psali, spoluúčast se v České republice oproti průměru vyspělých zemí pohybuje na výrazně nižší úrovni. Díky zrušení regulačních poplatků se dále snížila. Kvůli stárnutí populace se ovšem bude neustále zvyšovat tlak na veřejné rozpočty, což musí zákonitě vést k vytěsňování veřejných výdajů do jiných oblastí nebo ke zvýšení daňové zátěže.

ČSSD chce jít tou druhou cestou. Obětí mají být vysokopříjmoví poplatníci. Nechce zvyšovat pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které dopadá na příjmové skupiny proporcionálně, ale zvyšovat progresivitu daně z příjmů, a tím zvýšit dotace ze státního rozpočtu do zdravotnictví. Nicméně, zde si protiřečí, protože zároveň premiér prohlásil, že hodlá snížit zdanění nízkopříjmových a vysokopříjmových poplatníků. Aby ti nějaké snížení pocítili, musí na to padnout celý výnos ze zvýšení zátěže malé menšiny vysopříjmových. Kde tedy vzít další zdroje?

Údajně u velkých firem. Diferencované sazby pro různě velké firmy (nebo sektorově vymezené) ale vytvoří velký prostor pro daňovou optimalizaci a přelévání kapitálu do zahraničí. Zapomíná se také, že podniky jsou v konečném důsledků tvořeny vztahy mezi skupinami jednotlivců, vlastníků, managementu a zaměstnanců. Nelze proto předstírat, že by vyšší zdanění vybraných firem negativně nedopadlo také na jejich zaměstnance.

Méně škodlivé by bylo zvýšení zdanění konzumace zdraví nebezpečných výrobků a penalizace nezdravého životního stylu. Vždyť současná vláda má v programovém prohlášení uvedeno: „Zavedeme systém motivace občanů…ke zdravému životnímu stylu, vyšší odpovědnosti za své zdraví (bonusové programy za preventivní prohlídky).“ Nic takového ale zavedeno nebylo. A to nemluvím o tom, že nelze opomíjet ani stranu výdajů. Např. nákupy nevyužívaných zdravotnických přístrojů či regulace vstupu nových a nákladných centrových léčiv. To je ovšem mnohem složitější záležitost a chce to odvést více práce, než zvyšovat daně a snižovat spoluúčast.

Předvolební rétorika necelý rok před volbami českému zdravotnictví nepomůže. Naopak, racionální diskuse bude utlumena a do popředí se dostanou jednoduchá hesla a prvoplánové výkřiky. Ty však dlouhodobé problémy nevyřeší.

14.12.2016

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů