Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů.

Péče/ilustrační foto

 

V oblasti medicínské je považována za největší odbornou autoritu v České republice a k otázkám politickým se vyjadřuje jen zřídka. Její předseda, profesor Štěpán Svačina, se však tentokrát velmi jednoznačně vymezil vůči požadavkům odborů, které bezprecedentně požadují rozpustit cca polovinu rezerv zdravotních pojišťoven na růst platů a hrozí kolapsem našeho zdravotnictví. Podle profesora Svačiny jsou to naopak odbory, kdo české zdravotnictví ohrožuje:

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) velmi oceňuje, že současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vytvořil spravedlivé podmínky pro to, aby dohodovací řízení mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami o hodnotě bodu a výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění mohlo probíhat podle zákona, tedy bez zásahu politické vůle. Uzavřené dohody tak reflektují výsledek několikaměsíčního jednání mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami.

Snahy zdravotnických odborů rozbít tento cenný konsensus zásadně odmítáme a považujeme je za hazard s českým zdravotnictvím. Jakýkoliv zásah do dohod, který odbory požadují, by narušil důvěru mezi účastníky dohodovacího řízení, kteří zastupují všechny segmenty zdravotnictví, což by ve výsledku mělo zásadní negativní dopad na chod celého českého zdravotnického systému.

ČLS JEP v tomto směru plně podporuje pozici Ministerstva zdravotnictví a respektuje uzavřené dohody účastníků dohodovacího řízení.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP

9.9.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů