Prakticky všechna zdravotnická zařízení, včetně ambulantních specialistů, omezila běžný provoz. Závažná onemocnění, jako jsou kardiovaskulární a onkologická, se řeší jen v akutních stavech. Omezila se prevence a sledování pacientů (dispenzarizace), což se musí v budoucnu projevit nárůstem závažných stavů, které nebude lehké zvládnout.


V Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde působím, se vedení postavilo poměrně brzy k danému problému. Zavedlo základní hygienická opatření pro personál i pacienty. Zajistilo dostatek ochranných prostředků pro zdravotníky. Vytvořilo základní léčebné týmy i podle diagnóz. Pacienti, kteří potřebují péči neodkladně, jsou odoperováni, ošetření – priority stanovuje speciální tým odborníků, pro jednotlivé diagnózy. 

Léčba rakoviny se nezastavila. Cytostatická a radioterapeutická léčba pokračuje. Pochopitelně však musely být některé postupu omezeny – neprovádí se preventivní vyšetření a dispenzární péče je rovněž omezena. Každopádně, každý pacient, který potřebuje zdravotní péči, ji dostane. Lékařské a sesterské týmy pracují na směny, tak aby se při případném nakažení nedostaly do karantény všichni.

Ani diagnostika nádorových onemocnění nevázne. Problémem však může do budoucna být právě to omezování dispenzární péče, které může relapsy odhalit v pokročilejším stavu, než doporučujeme. Čím dříve se relaps zjistí, tím lépe pro pacienta. A to je v době, kdy nemusí mít vůbec žádné potíže a cítí se skvěle. 

Věřím, že do budoucnosti se naučíme s koronavirem žít. Bude větší promořenost (i když toto slovo není dnes populární, tak je to oficiální název), vytvoříme vakcínu, budou nové léky – antivirotika. Pandemie nás přinutí urychlit výzkum v této oblasti a pandemie nás i naučí dodržovat základní hygienická pravidla a navíc konečně ustane neproduktivní debata na téma, zda očkovat nebo ne novorozence a rizikové skupiny obyvatel. 

Proočkovanost naší populace proti běžným onemocněním je stále velmi nízká, oproti okolním zemím, a každé očkování stimuluje náš imunitní systém, který jako jediný nás chrání a pomáhá zvládat jakákoliv bakteriální nebo virová onemocnění. Je to nejúčinnější léčebná metoda a je třeba si ji trvale pěstovat.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., poslanec, působí na Klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně

22.4.2020

autor: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.


Další články

Na přehled všech komentářů