Spory mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) a Protonovým centrem v Praze (PTCC) se neodehrávají pouze v prostředí soudních síní, advokátních kanceláří a rozhodčích tribunálů. Stupňuje se také mediální a reklamní kampaň, která má za úkol ovlivnit veřejné mínění a obrací se přímo na pojištěnce VZP.

Spory/ilustrační foto

Naposledy se v pražském metru objevily plakáty PTCC, které je vyzývají, aby odešli k jiné zdravotní pojišťovně. Text v plakátech obsahuje citace anonymních pojištěnců VZP, podepsaných pouze iniciály, kteří jsou údajně z přístupu největší české zdravotní pojišťovny rozhořčeni. A to z toho důvodu, že jim VZP odpírá léčbu v PTCC. Server ozdravotnictvi.cz se obrátil na VZP a vyžádal si její vyjádření k textu na plakátech, které může denně vidět statisíce lidí.

Jedna z citací v reklamě navozuje dojem, že VZP svým pojištěncům léčbu protonem vůbec neproplácí. Statistika poskytnutá tiskovým mluvčím VZP však hovoří o opaku. Od roku 2013 pojišťovna eviduje 91 žádostí, přičemž souhlas s uhrazením protonové terapie byl vydán v 74 případech. Další čtyři žádosti se nacházejí v rozhodovacím procesu. Pravdou zůstává, že několik zaměstnaneckých pojišťoven již má uzavřenou smlouvu s PTCC. Hradit léčbu je však možné i bez smlouvy. Právě to činí VZP, která využívá služeb nejen PTCC, ale i mnichovského protonového centra, kde podle pojišťovny působí „nesrovnatelně zkušenější lékaři.“

Právě německé konkurence se týká další text z reklamy: „VZP vyhoví jen těm, kdo se dokážou bránit, mě poslali do Mnichova, kolega si dupnul a léčil se v Praze.“ Zeptali jsme se proto VZP, podle jakých kritérií rozhoduje, zda pošle svého pojištěnce do Mnichova, nebo do PTCC. „V prvé řadě je zásadní stav pacienta,“ uvádí mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý. Do Prahy klienty posílají třeba v těch případech „kdy současně prodělávají chemoterapii v některém tuzemském zařízení a při odeslání do Mnichova by musel začínat jinde znovu.“ Jindy jde o situace, kdy si stav pacientů vyžaduje další zdravotní služby, které je účelnější poskytnout v České republice.

Naopak v případech, kdy není žádný zdravotní důvod, aby byl pacient léčen v Praze, nastupuje ekonomické hledisko. „VZP se musí k prostředkům veřejného zdravotního pojištění chovat s péčí řádného hospodáře,“ upozorňuje mluvčí Tichý a dokládá tabulkou, že průměrná cena za protonovou léčbu je nižší v Mnichově, přičemž rozdíl se dramaticky zvýšil v letošním roce.

PRAHA počet poj. celkové náklady průměrné náklady prům.počet frakcí
2013 11 7 744 033,00 704 003,00 26
2014 30 21 960 123,00 732 004,10 27
2015 6 8 885 831,63 1 480 971,94 32
MNICHOV počet poj. celkové náklady průměrné náklady prům.počet frakcí
2013 10 5 977 475,30 597 747,53 34
2014 10 6 790 379,80 679 037,98 27
*2015 3 774 773,00 774 773,00 25

Další z citací na plakátu PTCC si stěžuje na VZP, že neměří všem stejným metrem. „Mně léčbu zamítli, jiným stejnou uhradili,“ píše pacient s podpisem J. T.. Podmínky nasazení protonové léčby popisuje mluvčí VZP takto: „Jako nezbytnou ji indikuje kterékoli z třinácti Komplexních onkologických center. Diagnóza musí vycházet ze seznamu, který pro protonovou terapii doporučila Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky, což je největší odborná autorita v ČR. Indikace podléhá schválení revizního lékaře.“

Z vyjádření VZP vyplývá, že by k jevům, které jsou popsány v reklamě PTCC, docházet nemělo. Doporučujeme proto pojištěncům, aby při svém rozhodování nečerpali pouze z této reklamy, ale konfrontovali jej s dalšími zdroji informací, včetně dotazování se přímo u zdravotních pojišťoven. Jedině tak si mohou učinit objektivní obrázek o celé situaci.

Ať už má pravdu pojišťovna, nebo PTCC, nesmí nám unikat nejdůležitější věc – dostupnost léčby. Pacienti se musí dostat co nejrychleji k terapii, kterou nejvíce potřebují. Pokud potom poskytne mnichovské protonové centrum léčbu kvalitnější, či při stejné kvalitě služby levnější, o něco nižší komfort pacienta (delší cesta) představuje přijatelnou cenu.

27.5.2015

autor: Martin Černý


Další články

Na přehled všech komentářů