Herec Miroslav Etzler a přední onkolog a předseda České onkologické společnosti prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.  pomáhají zvyšovat povědomí o prevenci a včasné diagnostice rakoviny tlustého střeva. V úterý 14.5. vystoupili na tiskové konferenci pořádané občanským sdružením Onkomaják, tvůrcem projektu putování makety umělého střeva, jehož hlavním úkolem je právě důraz na prevenci a zvyšování informovanosti již diagnostikovaných občanů. Na diskuzi vystoupili dále RNDr. Ondřej Májek z Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) a Pavla Freij, ředitelka občanského sdružení Onkomaják. Moderoval MUDr. Jiří Pešina.

„Na základě údajů Národního onkologického registru je každoročně nově diagnostikováno více než 8 500 kolorektálních karcinomů, z toho více než polovina v pokročilém stádiu nemoci. Většině z každoročních 4 000 úmrtí by se účinnou prevencí dalo předejít,“ udává RNDr. Ondřej Májek. Údaje totiž hovoří o 90% pravděpodobnosti úspěšného zaléčení v případě včasného odhalení nemoci. Právě to je zde ale stále problémem a většina pacientů přichází až v době, kdy je šance na uzdravení velice malá. Česká republika se nachází na 3. místě žebříčku výskytu tohoto onemocnění v Evropě a i přes obecnou známost tohoto faktu je podíl obyvatelstva účastnícího se pravidelně screeningových programů v porovnání s ostatními státy Evropy nízký. Podle údajů IBA MU se screeningu účastní 25% cílové skupiny (nejméně v Praze), k významnému snížení úmrtnosti je však třeba alespoň 50% účasti.

Nízká účast obyvatel se dává za vinu především strachu z vyšetření, které předchází pověst jeho nepříjemnosti. Vyšetření je však velice účinné a mýty o něm se snaží bořit i Miroslav Etzler, jehož otec na onemocnění před 33 lety zemřel. „Chci svou aktivitou přesvědčovat, že to zdaleka není nesnesitelná věc, aby se lidé vyšetření nebáli,“ říká Etzler, který i kvůli genetické predispozici přestal kouřit a dbá mnohem více na zdravý způsob života, dodává: „pokračovat budu i v informační kampani, protože včasná prevence zabrání pozdějším vážným komplikacím.“

V ČR je možné zapojit se do preventivního screeningového programu od věku nad 50 let. Každoročně by lidé měli podstoupit test na skryté krvácení do stolice, nad 55 let je volba mezi tímto testem nebo kolonoskopií. V případě, že kolonoskopie nemoc vyloučí, stačí vyšetření opakovat po 10 letech (Tisková zpráva, Onkomaják, 14.5.2013). Letos v létě by navíc mělo Ministerstvo zdravotnictví zahájit projekt adresného zvaní lidí, aby se vyšetření účastnili. „Preventivní program vyžaduje hlavně spolupráci a aktivní přístup celé populace, a zde mají zásadní roli i média. Proto jsme oslovili charismatického Miroslava Etzlera, který, jak věříme, je zajímavý pro veřejnost i média a i díky své osobní zkušenosti snad pomůže odbourat zbytečné obavy,“ říká o zapojení herce Pavla Freij a na závěr uvádí: „kampaň doplní i putování makety tlustého střeva,  kterou zájemci naleznou do 18. května v odletové hale Terminálu 2 Letiště Václava Havla.“ Téma karcinomu tlustého střeva a konečníku připomene i den proti rakovině připadající letos na 15.května.

Informovanost obyvatelstva je klíčová a diskutující si od ní slibují nejen záchranu životů, ale i šetření značné sumy peněz, která je na léčbu těchto onemocnění každoročně vydávána. Její financování je v současné době dle profesora Vorlíčka ohrožováno nejen restriktivní úhradovou vyhláškou a daňovým zatížením. Výskyt onkologických onemocnění se zvyšuje každoročně o 4%, přitom se tento trend bude dále prohlubovat i díky stárnutí populace.

Další informace: www.onkomajak.cz, www.kolorektum.cz, www.rakovinastreva.cz.
Zdroj: Tisková konference a tisková zpráva, Onkomaják o.s., 14.5.2013

15.5.2013

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů