Jižní Morava disponuje jednou z nejhustších sítí zdravotních služeb v rámci krajů České republiky. Výrazný nárůst požadavků na lékařskou péči však vyvolává potřebu neustále zefektivňovat úroveň krajského zdravotnictví. S tím by mohla regionu pomoci výstavba nové brněnské městské nemocnice. 

Na 1 000 obyvatel je v okrese Brno-město dostupných téměř 10 lůžek, což je v rámci České republiky výrazný nadprůměr. Tato skutečnost je však dána rolí spádového centra, kterou město v rámci Jihomoravského kraje plní. Brněnské nemocnice pokrývají až padesát procent hospitalizační péče zbylých okresů jižní Moravy a starají se i o část pacientů z Vysočiny a Zlínského kraje. 

Při celkovém pohledu na lůžkovou kapacitu Jihomoravského kraje tak nejsou čísla v kategorii akutní péče nijak nadprůměrná, neboť zde na 1 000 obyvatel připadá 5,1 lůžka. V péči následné a dlouhodobé je pak počet dokonce podprůměrný z hlediska celé ČR –  2,1 lůžka na 1000 obyvatel. 

Nejen Brno, ale i celý Jihomoravský kraj se v posledních letech potýká s enormním nárůstem požadavků na zdravotní péči. Lůžkové i personální kapacity jsou momentálně na hraně únosnosti a v budoucnosti bude jednoznačně zapotřebí rozšířit možnosti zdravotní péče.

K zajištění odpovídající zdravotní péče v Jihomoravském kraji by mohla v horizontu deseti let pomoci plánovaná výstavba nové městské brněnské nemocnice. Ta by přinesla až 550 lůžek a nahradila by dvojici aktuálně městem spravovaných zařízení. Personál Úrazové nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří odvádí skvělou práci, která je ovšem často limitována přejížděním lékařů i pacientů mezi zařízeními. Nová městská nemocnice, ve které by byly koncentrovány veškeré standardní provozy, by tento problém vyřešila.

Obě městské nemocnice jsou provozovány v domech, které jsou desítky i stovky let staré a je stále složitější je adekvátně modernizovat. Díky novým prostorům budeme i do budoucna schopni nabídnout občanům nadstandardní zdravotní služby. Nemocnice Milosrdných bratří by pak mohla být dále využívána jako léčebna dlouhodobě nemocných, k dispozici by zůstaly i operační sály. V Úrazové nemocnici by nadále fungoval pronájem ambulancí, a došlo by k rekonstrukci prostorů pro vytvoření městského rehabilitačního centra.

21.9.2021

autor: MUDr. Pavel Piler, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazové nemocnice v Brně


Další články

Na přehled všech komentářů