Opakuje se to se železnou pravidelností. Všichni politici a státní úředníci mají plné pusy požadavků na transparentní rozhodování, ale skutek utek. Až příliš často se u nás politická či úřednická rozhodnutí podepřou argumentem, že rozhodovali experti, nezávislí hodnotitelé, auditoři či odborníci.

Ilustrační foto

Jména těchto odborníků, včetně jejich odborných stanovisek a doporučení však zůstávají neveřejná.
V současné době se rozhořel ryze politický spor mezi ministry Babišem a Němečkem na téma auditů nemocnic na nákupy vybavení nemocnic. Politický proto, že se rozhořel týden před volbami a slouží k politickému boji. Podle mého si ředitelé nemocnic oprávněně stěžují, že neznají ani jména auditorů, ani jejich konkrétní námitky a stanoviska. Tato stanoviska budou přitom klíčová nejen z podstaty věcné (podvádělo a předražovalo se nebo ne?) ale také kvůli obrazu naší země v zahraničí a možnosti bezproblémového čerpání dalších evropských peněz.  Není to však zdaleka ojedinělý případ. Všechny projekty v rámci fondů EU jsou také hodnoceny tzv. nezávislými experty a jejich stanoviska a doporučení ovlivňují to, kdo a kolik peněz získá.  Často jde přitom o desítky či stovky miliónů korun. Také jména těchto externích hodnotitelů zůstávají pro veřejnost, včetně samotných žadatelů, utajena a sami hodnotitelé nesmí o svých hodnoceních mluvit.

Dalším příkladem mohou být různé ad hoc ministerské komise. Pro příklad může sloužit tzv. přístrojová komise ministra zdravotnictví. Ta má dávat doporučení k nákupu nákladné zdravotnické technologie a k tomu, zda výkony na nově pořizovaných přístrojích mají či nemají být propláceny z veřejného zdravotního pojištění. Také tady není jasné jmenovité složení komise, neveřejná jsou nejen její rozhodnutí, ale i metodika, podle které komise rozhoduje a dává ministrovi svá doporučení. Ročně v její kompetenci mohou být doporučení v řádech stamiliónů korun.

Drtivá většina těchto expertů a auditorů je přitom odměňována z veřejných peněz. Důsledky jejich hodnocení mohou být dalekosáhlé a mnohdy nezvratné, bez možnosti odvolání či ohrazení se proti takovým rozhodnutím. Právě proto by měla mít veřejnost (nebo alespoň ti, kterých se rozhodnutí přímo dotýkají) možnost znát podrobnosti. Jen tak můžeme vyvrátit podezření, že experti sehrávají pouze roli „ užitečných idiotů“ v politických hrách, nebo že nejsou zase až tak nezávislí či dokonce to, že žádnými experty nejsou.

6.10.2014

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů