Těmito slovy označil náměstek ministra zdravotnictví Tom Philip letité peripetie okolo odměňování zdravotních sester v zařízení sociálních služeb v rámci projednávání úhradové vyhlášky na rok 2016 ve zdravotním výboru poslanecké sněmovny. K tomuto tématu Vám přinášíme komentář PhDr. Ivany Plechaté, ředitelky Ústavu lékového průvodce.

Péče/ilustrační foto

 

Už téměř věčnost je jasné, že se musí něco stát. Zdravotní služby v zařízení sociálních služeb, a zejména pak v domovech pro seniory, jsou dramaticky podfinancované. Zdravotní sestry jsou v těchto zařízení „ohrožený druh“, a když už jsou, management si láme hlavy, jak je zaplatit. Obyvatelé těchto zařízení už dávno nejsou běhaví, víceméně zdraví senioři, kteří jen hledají bezpečí, bezbariérové ubytování a sociální kontakt se svými vrstevníky. Díky stále se rozšiřujícím terénním sociálním a pečovatelským službám, více soběstačné seniory nic nenutí odcházet ze svých domovů a jít do „ústavu“. V drtivé většině proto v domovech pro seniory žijí multimorbidní, chroničtí pacienti, často nepohybliví, s různou mírou kognitivního postižení, závislí na pomoci personálu ve většině denních činností. U takových klientů nelze oddělit potřebu sociální péče od zdravotní, i když se stále o to mnozí úředníci snaží. Přítomnost zdravotních sester je v takovém případě nutností, a to zvlášť v situaci, kdy lékař je dostupný spíše sporadicky.

O klíčové roli zdravotních sester v domovech pro seniory se Lékový průvodce přesvědčuje opakovaně v rámci poradenství na téma bezpečného a účelného užívání léků. Jsou to právě zkušené zdravotní sestry, které jsou nepostradatelné pro udržení stabilizovaného zdravotního stavu klientů, redukci jejich opakovaných hospitalizací, využívání záchranné či pohotovostní služby. Přesto díky dlouhodobému restriktivnímu tlaku a neřešení financování odbornosti 913, sestry z těchto zařízení odcházejí. Zatímco ještě před několika lety umístění do domova pro seniory byl problém z kapacitních důvodů, dnes je to problém, protože chybí odborný personál.

Z diskuse na zdravotním výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zdá, že si této kritické situace všimli také poslanci a ministerstvo zdravotnictví, které chtělo poprvé zařadit výkony odbornosti 913 do úhradové vyhlášky na rok 2016. Tento chvályhodný počin (i když není jasné, jak by byl finančně ohodnocen a co by nasmlouvaly pojišťovny) ale narazil v legislativní radě vlády, která tuto změnu rozporovala. Platí tak i nadále, že sociální ústavy musí jít do zdlouhavého a nejistého vyjednávání s plátci, kteří mají stále za to, že v domovech pro seniory jsou převážně lidé zdraví, kteří vyžadují minimum zdravotní péče. Řešení? Je v nedohlednu, stejně tak jako nově slibovaný zákon o zdravotně – sociálních službách.

Nad touto situací by se měla velmi vážně zamyslet zejména současná generace padesátníků a šedesátníků – nečeká nás hezké stáří…….

27.10.2015

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů