Zdravotní pojišťovny v českém systému nemají příliš možností, jak si mezi sebou konkurovat. I přes to však mohou zlepšovat některé služby pro své pojištěnce a zvyšovat jejich komfort. V tomto článku jsme se zaměřili na porovnání telefonických asistenčních služeb jednotlivých pojišťoven.
Infolinka/ilustrační foto
Zajímali jsme se především o to, zda může pojištěnec po telefonu konzultovat své zdravotní problémy a v které dny a kterou hodinu může této asistence využít. Pojišťovny se v rozsahu nabídek poměrně liší, nicméně dle našich kritérií ji nabízejí pouze dvě – Oborová zdravotní pojišťovna a Revírní bratrská pokladna.

Druhá výše jmenovaná nabízí nonstop lékařskou poradenskou službu, kterou zajišťují odborníci Karvinské hornické nemocnice. Službu je možné využít bez omezení, pojištěnec se nemusí nikam registrovat. Kromě toho pojišťovna provozuje Zelenou linku s obecnými informacemi, např. pomoc při vyhledávání smluvních poskytovatelů péče.

Pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny také mohou konzultovat svůj zdravotní stav na telefonické lince nonstop. K dispozici je lékař, se kterým mohou mluvit o řešení akutních či chronických zdravotních obtíží, lékových interakcí či nežádoucích účincích léků. Pro využití této služby se klienti musí registrovat v portálu VITAKARTA ONLINE. Právě kvůli této povinnosti řadíme na druhou příčku za Revírní bratrskou pokladnu.

Druhá největší zdravotní pojišťovna – ministerstva vnitra – uvedla: „O zřízení služby, která by našim klientům poskytovala konzultace zdravotního stavu po telefonu intenzivně uvažujeme. V této době zjišťujeme možnosti.“ V provozu má infolinku, kde je možno se dozvědět informace o činnosti pojišťovny, vyhledání poskytovatele, příspěvcích na prevenci, lázeňské péči či o zdravotním pojištěncí v EU. Infolinka je k dispozici v pondělí až čtvrtek od 7 do 18 hodin, v pátek končí o hodinu dříve.

Obdobné služby nabízí prostřednictvím svého call centra VZP ČR. Zde se dovoláte ve všední dny od 8 do 18 hodin. Tiskový mluvčí zdůraznil, že „pokud operátorky nejsou schopny poradit se zvláště specifickým problémem ihned osobně, zprostředkují zpravidla obratem telefonický kontakt se specialistou VZP, který má danou problematiku na starosti.“

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se od výše uvedených prakticky neliší. Rozdíl představuje provozní doba informační linky: v pondělí až čtvrtek 7 – 17 hodin, v pátek končí již ve dvě odpoledne.

Nejmenší pojišťovna – ZP Škoda – má nejkratší provozní dobu infolinky, ve všední dny od 8 do 15, v pátek jen do 13 hodin. V pondělí a ve středu je možné se dovolat ještě na pobočky do 17.hodiny. Naopak Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí telefonickou službu také o víkendech, a to ve stejném čase jako ve všedních dnech: od 7 do 16 hodin.

Vzhledem k velmi podobnému rozsahu témat infolinek stanovujeme další umístění podle délky jejich provozní doby. Celkové hodnocení je následující:

1) Revírní bratrská pokladna
2) Oborová zdravotní pojišťovna
3) Vojenská zdravotní pojišťovna
4) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
5) Všeobecná zdravotní pojišťovna
6) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
7) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

1.2.2016

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů