Třetí má otázka se týkala plánů, jak zefektivnit a dostat co nejblíže k občanům dlouhodobou a ošetřovatelskou péči a lékařskou pohotovostní službu. Jak respondenti odpovídali? Více v článku.

Nejkonkrétnější odpovědi nabídl současný hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec (ČSSD), jenž plánuje rozšiřování a posilování následné péče a péče o chronicky nemocné. „Posledními dosaženými výsledky je v Klatovské nemocnici rozšíření následné péče o 20 lůžek a dlouhodobé intenzivní péče (DIP) o pět lůžek. Dále plánujeme například  investici v Nemocnici následné péče Svatá Anna v Plané na Tachovsku, která bude mít za cíl nejen rozšíření ambulancí ale i lůžek následné péče o 20. Do budoucna bychom chtěli i dostat mezi nosné programy Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje i geriatrická lůžka.“ Stejně tak lékařská pohotovostní služba je v Plzeňském kraji na velmi dobré úrovni.
Nespokojenost a názory pro rozvoj dané oblasti se vyjádřila i hejtmanka Moravčíková ze Středočeského kraje: „Zvláště oddělení pro dlouhodobě nemocné a jiná oddělení následné péče nejsou dobře vybavena. V této oblasti by mohlo dojít k výraznému zlepšení kvality péče za mnohem menší finanční částku, než která byla vynaložena na koupi nového, zbytného přístroje.“ Rozšířit chce také pohotovost co se lékáren a stomatologických lékařů týče. Karel Šídlo (KSČM) plánuje podporu stávajících zařízení a řadí ji k prioritám jeho politiky.

Nutnost zlepšení a existenci problémů si uvědomuje i Pavel Čížek (TOP 09 a Starostové): „LSPP již byla v kraji minimalizována, další rušení míst poskytování již není žádoucí.“  V oblasti dlouhodobé zdravotně ošetřovatelské péče by dle svých slov uvítal radu, neboť změnu vidí jako nutnou a nevyhnutelnou. Lenka Bártlová (Nezávislý) by tuto problematiku řešila podporou terénních prací: „Zřizování nových domů pro seniory je finančně náročné a bohužel provoz samotného zařízení bude ještě neudržitelnější. Vsaďme na lidskost a podporujme přirozenou solidaritu. Je mnoho neziskových terénních institucí, které jsou schopné pomoci s akutním problémem za minimálních nákladů“, dodává Bártlová. Terénní zdravotní a ošetřovatelskou péčí chce situaci řešit i Miloslav Plass z královéhradecké ODS, který zároveň nevidí problém s fungováním současné LSPP, proto nechce stávající model měnit.
Jiří Běhounek (ČSSD), Jiří Kočandrle (TOP09) a Lenka Kadlecová (ČSSD) shodně ponechávají odpovědnost na MZ a MPSV. „Dlouhodobá ošetřovatelská péče je součástí „zdravotní reformy“ – na tahu je tedy MZ ČR, nikoliv kraje. Očekáváme přitom definici systému dlouhodobé péče, který nabídne kombinaci zdravotních a sociálních služeb“, dodává Kadlecová.

Stejně jako u předcházejících otázek se odpovědi lišily a nabízely rozličné pohledy na danou problematiku. Někteří kandidáti však vyjádřili spíše nezájem o tuto otázku. Přesto bych ráda poděkovala všem, kteří mi na mé otázky odpověděli. Bohužel většina mých žádostí zůstala bez odezvy.
Ivana

16.10.2012

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů